Điều kiện thành lập công ty công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin đang trở thành một trong các lĩnh vực kinh doanh nổi bật hiện nay. Để thành lập công ty công nghệ thông tin thì khách hàng cần đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy điều kiện thành lập công ty công nghệ thông tin gồm những gì? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết điều kiện thành lập công ty công nghệ thông tin dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Biểu Cam kết Việt Nam trong WTO.
 • Luật Công nghệ thông tin 2006.
 • Luật Đầu tư 2020.
 • Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Công nghệ thông tin là gì?

công ty công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện, công cụ kỹ thuật hiện đại – chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông – nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. . . Thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.

Ngành nghề kinh doanh của công ty công nghệ thông tin

Pháp luật Việt Nam cho phép các doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm. Tuy nhiên, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đăng ký ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty. Công ty công nghệ thông tin cần phải đăng ký kinh doanh những ngành nghề bao gồm:

STT Tên ngành Mã ngành
1. Xuất bản phần mềm 5820
2. Hoạt động viễn thông khác 6190
3. Lập trình máy vi tính 6201
4. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311
5. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6209
6. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202
7. Cổng thông tin 6312
8. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với công nghệ thông tin:

Cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

Dựa theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, Việt Nam khi gia nhập WTO đã có cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường đối với dịch vụ công nghệ thông tin một số dịch vụ như viễn thông, cung cấp phần mềm… ở Việt Nam. Tuy nhiên vẫn có hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn đối với người nước ngoài. Ví dụ đối với viễn thông cụ thể đối với các dịch vụ không có hạ tầng mạng hiện nay chỉ cho phép phần vốn góp không vượt quá 65% vốn pháp định.

Điều kiện thành lập công ty công nghệ thông tin

Điều kiện về chủ sở hữu

Tuỳ từng loại hình doanh nghiệp mà lựa chọn khi thành lập công ty công nghệ thông tin mà điều kiện về chủ sở hữu công ty có thể có điều kiện khác nhau. Hiện nay pháp luật đang quy định về 4 loại hình doanh nghiệp:

 • Công ty tư nhân.
 • Công ty hợp danh.
 • Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên.
 • Công ty cổ phần.

Đối với công ty tư nhân và công ty hợp danh thì chủ sở hữu chỉ có thể là cá nhân, công ty TNHHcông ty cổ phần thì chủ sở hữu có thể là cá nhân hoặc tổ chức đều được.

Điều kiện để chủ sở hữu công ty công nghệ thông tin đối với cá nhân và tổ chức hiện nay đang được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó tổ chức, cá nhân tham gia thành lập doanh nghiệp phải có năng lực hành vi dân sự dân sự đầy đủ: Đối với tổ chức thì phải là tổ chức có tư cách pháp nhân, đối với cá nhân thì không bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Chủ sở hữu công ty công nghệ thông tin cũng phải đáp ứng điều kiện là không phải đối tượng bị Nhà nước cấm thành lập hoặc tham gia doanh nghiệp, bao gồm các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
 • Cán bộ, công chức, viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
 • Người bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người chưa thành niên.
 • Tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Điều kiện về vốn

Nếu thuộc trường hợp luật yêu cầu vốn pháp định, vốn điều lệ khi thành lập công ty công nghệ thông tin ít nhất phải bằng vốn pháp định của ngành nghề kinh doanh.

Nếu không thuộc trường hợp luật yêu cần vốn pháp định thì công ty công nghệ thông tin có thể tự do lựa chọn mức vốn điều lệ để thành lập công ty, do luật không có quy định về mức vốn tối thiểu.

Mức vốn điều lệ đăng ký nên phù hợp và tương ứng với thực tế của công ty để có thể thuận tiện hơn trong việc kinh doanh, vì nếu đăng ký quá thấp thì dù luật không cấm nhưng công ty cũng có thể gặp khó khăn khi đi giao dịch, làm việc với đối tác kinh doanh, ngân hàng, cơ quan thuế vì có thể sẽ không được tin tưởng, không muốn giao dịch, hợp tác.

Điều kiện về con dấu

Theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp năm 2020 dấu của công ty công nghệ thông tin tồn tại dưới 02 hình thức bao gồm:

 • Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu.
 • Dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Công ty được quyền quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của và không bắt buộc phải thông báo về mẫu dấu. Tuy nhiên việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu của công ty công ty công nghệ thông tin phải được thực hiện theo quy định của điều lệ công ty và quy chế do công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của công ty có dấu ban hành.

Điều kiện về trụ sở

Công ty công nghệ thông tin có trụ sở chính đặt tại Việt Nam cần có địa chỉ là địa điểm kinh doanh hợp pháp, có thể là tài sản của doanh nghiệp, hoặc đi thuê, đi mượn có giấy tờ đầy đủ.

Địa chỉ phải được xác định rõ ràng gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố/đường hoặc thôn/xóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thành phố/thị xã, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Nếu trụ sở công ty công nghệ thông tin được đặt ở chung cư thì lưu ý chung cư đó phải có chức năng kinh doanh. Còn đối với những địa chỉ khác chỉ cần xác định địa chỉ rõ ràng và được sử dụng theo đúng pháp luật thì hoàn toàn có thể lựa chọn để đặt trụ sở chính của công ty công nghệ thông tin.

Điều kiện về tên công ty

Tên của công ty công nghệ thông tin có thể là tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài. Công ty có tên bằng tiếng nước ngoài thì tên bằng tiếng nước ngoài của công ty được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty công nghệ thông tin phát hành.

Tên công ty công nghệ thông tin không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với công ty khác đã được đăng ký trên cổng đăng ký doanh nghiệp, áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Để đảm bảo đúng quy định của luật tên công ty công nghệ thông tin phải bảo đảm ít nhất có hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Lệ phí thành lập công ty công nghệ thông tin

Lệ phí thành lập công ty công nghệ thông tin và đăng bố cáo khi thành lập công ty tại Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp như sau: 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp qua mạng điện tử tại thời điểm nộp hồ sơ .

Ngoài ra công ty cũng cần dự trù chuẩn bị chi phí cho một số việc như là mua hoá đơn, làm thủ tục phát hành hóa đơn tài chính, mua chữ ký số.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty công nghệ thông tin xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO