Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Hiện nay, nhu cầu sử dụng các dịch vụ kế toán ngày càng tăng cao, dẫn tới việc các công ty dịch vụ kế toán cũng được thành lập ngày càng nhiều, mà trong đó có bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Song, dịch vụ kế toán theo pháp luật Việt Nam là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán cần đáp ứng những điều kiện gì? Công ty Luật Việt An xin tổng hợp và gửi đến Quý Khách hàng một số quy định liên quan như sau

Dịch vụ kế toán

Cơ sở pháp lý

 • Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Kế toán 2015;
 • Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Kế toán 2015.

Khái quát chung về kế toán

Kế toán là gì?

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

Nhiệm vụ của kế toán là gì?

Theo Điều 4 Luật Kế toán năm 2015 đã nêu rõ nhiệm vụ mà kế toán cần thực hiện bao gồm:

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán;
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật

Như vậy, nhiệm vụ của kế toán gắn liền với dòng tiền và tài sản của công ty. Công việc của kế toán viên liên quan đến sự lưu thông của dòng tiền trong doanh nghiệp, kế toán sẽ ghi chép, theo dõi, phản ánh sự vận động của dòng vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam đã cam kết tại Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ trong WTO với các mã CPC 862 (dich vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ). Cụ thể:

Việt Nam cam kết cho phép thành lập các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, ghi sổ kế toán 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh (tức không hạn chế tỷ lệ tham gia vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong liên doanh) ngay từ thời điểm gia nhập WTO. Như vậy, về cơ bản, việc đầu tư và tham gia thị trường kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế ở Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài là không hạn chế. Do vậy, hiện nay nhà đầu tư nước ngoài bình đẳng trong điều kiện tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nội địa của Việt Nam.

Theo Luật Đầu tư 2020, dịch vụ làm thủ tục về thuế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Điều kiện về loại hình doanh nghiệp được phép thành lập

Theo quy định của Luật Kế toán, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được thành lập theo các loại hình sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài 3 loại hình trên, doanh nghiệp có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán theo cách đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Điều kiện về vốn điều lệ và tỉ lệ vốn góp

 • Pháp luật không yêu cầu mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa, do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính của mình để đảm bảo có thể góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh.
 • Riêng đối với công trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, tỷ lệ góp vốn được quy định tại Điều 26 và Điều 27 Nghị định 174/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
 • Tỷ lệ góp vốn của các thành viên là tổ chức chỉ được chiếm tổng tối đa 35% vốn điều lệ công ty dịch vụ kế toán.Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên;
 • Tỷ lệ vốn góp của các thành viên là kế toán viên hành nghề tại công ty dịch vụ kế toán phải chiếm trên 50% vốn điều lệ công ty.

Điều kiện về nhân sự và chứng chỉ hành nghề

 • Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán phải bảo đảm có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

Lưu ý: Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, kế toán viên hành nghề không được đồng thời đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán tại hai đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán trở lên trong cùng một thời gian

 • Pháp luật quy định các trường hợp sau không được cung cấp dịch vụ kế toán:

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không được cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị kế toán khác khi người có trách nhiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, người đại diện hộ kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc người trực tiếp thực hiện dịch vụ kế toán của doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc các trường hợp sau đây:

 • Là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý, điều hành, kế toán trưởng của đơn vị kế toán, trừ trường hợp đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Có quan hệ kinh tế, tài chính với đơn vị kế toán đó;
 • Không đủ năng lực chuyên môn hoặc không đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ kế toán;
 • Đang cung cấp dịch vụ làm kế toán trưởng cho khách hàng là tổ chức có quan hệ kinh tế, tài chính với đơn vị kế toán đó;
 • Đơn vị kế toán yêu cầu thực hiện những công việc không đúng với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hoặc không đúng với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, tài chính;
 • Trường hợp khác theo quy định của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và quy định của pháp luật.

Điều kiện về việc đăng ký kinh doanh phù hợp

 • Người thành lập doanh nghiệp kinh dịch vụ kế toán có thể tham khảo đăng ký mã ngành 6920: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế;
 • Ngoài ra, tùy vào các hoạt động kinh doanh khác, doanh nghiệp có thể đăng ký thêm các mã ngành khác. Pháp luật Việt Nam không quy định giới hạn số lượng mã ngành nghề đăng ký.

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán thuế

Bước 1: Chuẩn bị và nộp bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Chủ sở hữu tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân, pháp nhân là thành viên, đại diện theo pháp luật của công ty: Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân); quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.
 • Giấy uỷ quyền cho Luật Việt An (trong trường hợp lựa chọn dịch vụ của công ty).

Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Trong trường hợp từ chối, cơ quan đăng ký kinh sẽ nêu rõ lý do trong văn bản trả lời gửi cho doanh nghiệp dịch vụ thuế

Bước 2: Công bố nội dung thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Khắc dấu của doanh nghiệp

 • Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử;
 • Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp;
 • Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Chủ sở hữu tiến hành nộp hồ sơ tại Bộ Tài chính. Hồ sơ cần nộp gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Thời hạn cấp giấy xác nhận đủ điều kiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ bị từ chối, chủ sở hữu nhận văn bản có nêu rõ lý do.

Quý khách hàng có nhu cầu muốn được tư vấn và tìm hiểu thêm thông tin về điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán hay bất kỳ loại hình nào khác, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO