Điều kiện thành lập công ty kinh doanh hóa chất

Trong thế giới hiện đại, ngành công nghiệp hóa chất đóng một vai trò không thể phủ nhận trong nền kinh tế toàn cầu. Từ sản xuất hàng hóa hàng ngày đến ứng dụng trong nông nghiệp và y tế, hóa chất đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực. Với tiềm năng phát triển không giới hạn và nhu cầu ngày càng tăng, việc thành lập một công ty kinh doanh hóa chất có thể là một cơ hội kinh doanh hấp dẫn. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ tư vấn cho quý khách những quy định pháp lý hiện hành về vấn đề trên.

công ty kinh doanh hóa chất

Căn cứ pháp lý

 • Luật Hóa chất 2007, sửa đổi bổ sung năm 2018, 2023.
 • Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP và Nghị định 82/2022/NĐ-CP.
 • Thông tư 32/2017/TT-BCT về hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 17/2022/TT-BCT.

Điều kiện tiếp cận thị trường trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất

Hiện nay, theo quy định trong Biểu cam kết WTO của Việt Nam, kinh doanh hóa chất chưa được cam kết. Do vậy, nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực này tại Việt Nam cần giải trình xin ý kiến các bộ ban ngành liên quan về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh hóa chất theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh hóa chất tại Việt Nam

Kinh doanh hóa chất là một ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư 2020. Một số hóa chất bị cấm kinh doanh theo quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu tư 2020 và theo Công ước quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Quy định an toàn sản xuất và kinh doanh hóa chất

 • Tuân thủ các quy định về quản lý và an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật, cũng như các quy định khác có liên quan, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, sức khỏe cộng đồng và môi trường.
 • Kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành hệ thống an toàn một cách thường xuyên, đồng thời phải xử lý chất thải một cách đúng đắn và hiệu quả.
 • Xây dựng các quy trình xử lý chất thải và đáp ứng các quy định của luật bảo vệ môi trường.

Yêu cầu về cơ sở vật chất và kỹ thuật

 • Nhà xưởng, kho chứa phải có lối thoát hiểm ghi dẫn bảng hiệu, hệ thống thông gió, chiếu sáng, thoát nước đảm bảo quy định.
 • Hệ thống xử lý chất thải có kế hoạch vận hành thử nghiệm, hệ thống quan trắc, và quy trình hoạt động tuân thủ quy định về bảo vệ môi tường.
 • Có báo cáo tác động môi trường, phương án bảo vệ môi trường sau khi hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường và các nghĩa vụ bảo vệ môi trường khác như xả thải, thu gom xử lý tái chế rác thải, quản lý chất thải nguy hại.
 • Trang thiết bị an toàn như phòng chống cháy nổ, phòng chống sét, phòng chống rò rỉ, và các trang thiết bị khác để xử lý và ngăn chặn sự cố liên quan đến hóa chất.
 • Trang thiết bị bảo hộ lao động đảm bảo an toàn cho nhân viên làm việc.
 • Công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì đựng hóa chất đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, có độ bền và chịu được tác động hóa chất và các tác nhân khác;
 • Tuân thủ quy định về phân loại, ghi nhãn, và lập phiếu an toàn hóa chất với hóa chất nguy hiểm.
 • Phương tiện vận chuyển phải đáp ứng các yêu cầu an toàn và môi trường liên quan đến vận chuyển hóa chất; việc bảo quản phải được phân khu và đảm bảo công tác ứng phó sự cố hóa chất.

Trình độ chuyên môn nhân sự

 • Phải có người chuyên trách về an toàn hóa chất.
 • Yêu cầu về trình độ chuyên môn đặt ra với người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, kinh doanh hóa chất, người trực tiếp điều hành sản xuất.

Đối với hóa chất nguy hiểm

 • Thương nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ các quy định về vận chuyển, cất giữ bảo quản riêng biệt.
 • Bảo đảm khoảng cách an toàn từ địa điểm sản xuấ, kho chứa đối với khu dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn nước sinh hoạt.
 • Việc mua bán các loại hóa chất nguy hiểm phải có phiếu kiểm soát theo quy định, có xác nhận của bên mua, bên bán để làm cơ sở cho việc kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường.
 • Khi xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, dụng cụ chứa, chất thải sản xuất, doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm nghiêm ngặt quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất

Đây là điều kiện đặc thù đặt ra với thương nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục có điều kiện.

 • Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện được ban hành tại Phụ lục I của Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất, bao gồm chất và hỗn hợp chất có khả năng tác động mạnh đến môi trường sống và sức khỏe con người.
 • Doanh nghiệp phải xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, ngoài trừ một số trường hợp không thuộc diện cấp theo Điều 10a Nghị định 113/2017/NĐ-CP.
 • Ngoài những điều kiện chung, doanh nghiệp kinh doanh hóa chất thuộc nhóm này còn cần đáp ứng thêm các điều kiện cấp Giấy chứng nhận được quy định chi tiết tại Điều 9 Nghị 113/2017/NĐ-CP.

Điều kiện sản xuất

 • Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Các đối tượng thuộc 3 nhóm dưới đây phải được huấn luyện an toàn hóa chất:
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

Người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất

Điều kiện kinh doanh

 • Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận

 • Tương tự đối với điều kiện tách ra giữa sản xuất và kinh doanh, hồ sơ đối với trường hợp thương nhân chỉ sản xuất sẽ khác với hồ sơ đối với thương nhận chỉ kinh doanh theo quy định tại Điều 10 Nghị 113/2017/NĐ-CP. Theo đó, các điều kiện về cơ sở vật chất áp dụng đối với nhà xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của cơ sở kinh doanh gần như tương tự nhau, điểm khác biệt lớn nhất là trình độ nhân sự giữa sản xuất và kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp đồng thời thực hiện sản xuất và kinh doanh hóa chất, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất là tổng hợp các tài liệu có trong hai hồ sơ trên.
 • Về thủ tục, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ Sở Công thương. Sở sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Thời gian xử lý hồ sơ là từ 12 – 20 ngày.

Một số câu hỏi liên quan đến điều kiện thành lập công ty kinh doanh hóa chất

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện các thủ tục gì?

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện các thủ tục ban đầu sau để bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh:

 • Khắc con dấu cho công ty.
 • Treo biển tên công ty tại địa chỉ trụ sở công ty.
 • Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.
 • Đăng ký chữ ký số để thực hiện việc nộp thuế điện tử.
 • Thực hiện các thủ tục khai thuế ban đầu.
 • Góp vốn đầy đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Ngành nghề công ty kinh doanh hóa chất cần đăng ký là gì?

 • 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất
 • 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ có liên quan đến hoá chất (trừ hoá chất Nhà nước cấm).
 • 2011: Sản xuất hóa chất cơ bản
 • 2029: Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu

Dịch vụ tư vấn thanh lập doanh nghiệp của Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện thành lập công ty kinh doanh hóa chất theo quy định hiện hành;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty;
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp sau thành lập.

 Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty kinh doanh hóa chất, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO