09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ làm thủ tục hải quan

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện nay, nhu cầu bắt kịp xu hướng của thời đại ngày càng được nâng cao và mở rộng làm cho ngành dịch vụ làm thủ tục hải quan có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế hàng hoá. Để đáp ứng được nhu cầu này, đã có rất nhiều công ty dịch vụ làm thủ tục hải quan được thành lập. Vậy để thành lập công ty dịch vụ làm thủ tục hải quan thì cần phải đáp ứng các điều kiện gì? Để giải đáp thắc mắc, công ty Luật Việt An gửi đến quý khách hàng bài viết về điều kiện thành lập công ty dịch vụ làm thủ tục hải quan qua bài viết dưới đây.

Thành lập công ty năm 2024

Căn cứ pháp lý

 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
 • Luật Hải quan năm 2014;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư năm 2020
 • Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

Dịch vụ làm thủ tục hải quan là gì?

Dịch vụ làm thủ tục hải quan là dịch vụ được cung cấp bởi công ty chuyên làm dịch vụ hải quan thực hiện các công việc thủ tục để thông quan các lô hàng hoá xuất nhập khẩu. Qua đó, các công ty này sẽ nhận được chi phí theo thoả thuận. Đại lý hải quan là một hình thức của dịch vụ thủ tục hải quan.

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật Hải quan năm 2014, người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hoá, chủ phương tiện vận tải uỷ quyền thực hiện các nghĩa vụ trong phạm vi được uỷ quyền, cụ thể:

 • Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật hải quan năm 2014;
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thức hiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hoá;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình, về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan;
 • Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, giám sát hải quan, kiểm tra đối với hàng hoá, phương tiện vận tải;
 • Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ làm thủ tục hải quan

Điều kiện tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Theo các Hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên, Việt Nam cam kết mở của cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan dưới hình thức thành lập công ty liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam mà không bị hạn chế tỷ lệ của họ trong liên doanh.

Điều kiện theo pháp luật Việt Nam

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật hải quan năm 2014 đã nêu rõ các doanh nghiệp có thể kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá hoặc đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngoài điều kiện về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự và và cơ sở vật chất:

Về nhân sự:

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải là công dân Việt Nam và đáp ứng đủ 3 điều kiện, bao gồm: có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên; có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Để được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, địa lý làm thủ tục hải quan cần chuẩn bị:

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan: 01 bản chính;
 • Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật: 01 bản chụp;
 • Chứng chỉ nghiệp vụ hải quan: 01 bản chụp;
 • Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân nếu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành: 01 bản chụp
 • 01 ảnh màu 2x3cm được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

Về cơ sở vật chất:

Tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan quy định, đại lý làm hải quan phải có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đại lý hải quan

Thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan

Khi đáp ứng đủ điều kiện để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đại lý hải quan, sau khi thành lập doanh nghiệp có ngành nghề tương ứng (được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), trước khi được đi vào hoạt động chính thức, doanh nghiệp cần lập hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan.

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan: bản chính (Mẫu số 04 Thông tư 12/2015/TT-BTC);
 • Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Thẩm quyền công nhận đại lý hải quan và cấp mã số nhân viên đại lý hải quan

Căn cứ khoản 3 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền công nhận đại lý làm thủ tục hải quan.

Thủ tục công nhận

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Tổng cục Hải quan, kể từ khi nhận được đủ hồ sơ dề nghị, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tổng cục Hải quan sẽ ra quyêt định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, cấp mã số nhân viên dại lý làm thủ tục hải quan và cập nhật tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Ngược lại, nếu không đủ điều kiện thì Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời cho doanh nghiệp.

Đối với công ty nước ngoài

Hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đại lý hải quan có thể lựa chọn 2 cách:

Cách 1: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ đại lý, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014;
 • Bước 2: xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo thủ tục được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Bước 3: đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan.

Cách 2: Mua phần góp vốn, cổ phần của công ty Việt Nam. Để đầu tư theo hình thức này, khi thực hiện góp vốn vào Việt Nam, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về việc tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 24 Luật Đầu tư năm 2020.

Mặc dù không bị hạn chế tỷ lệ góp vốn nhưng đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đại lý hải quan bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải thành lập công ty liên doanh. Chính vì vậy, việc lựa chọn hình thức thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đại lý hải quan theo hình thức mua phần góp vốn, cổ phần của công ty Việt Nam sẽ chiếm ưu thế, thuận lợi hơn so với việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể:

 • Thủ tục chứng minh năng lực tài chính được thực hiện dễ dàng và đơn giản hơn;
 • Hồ sơ tành lập công ty thuận tiện hơn;
 • Dù có thành viên là nhà đầu tư nước ngoài nhưng công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư. Điều này giảm thiểu thủ tục khi có sự thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền;
 • Không thực hiện các thủ tục cập nhật thông tin đầu tư trên hệ thống quản lý;
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của công ty Việt Nam kinh doanh dịch vụ đại lý hải quan đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm trường hợp mua 99% phần vốn góp của công ty cũng không cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty dịch vụ làm thủ tục hải quan

 • Hỗ trợ tư vấn các điều kiện thành lập công ty dịch vụ làm thủ tục hải quan;
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ tài liệu có liên quan;
 • Đại diện khách hàng thành lập công ty, xin giấy phép kinh doanh và các thủ tục sau thành lập khác;
 • Tư vấn thường xuyên cho công ty dịch vụ làm thủ tục hải quan trong quá trình hoạt động;
 • Ngoài ra, Luật Việt An còn cung cấp các dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ tư vấn pháp luật trên các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, đầu tư, lao động, giải quyết tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế,…

Để được hỗ trợ tư vấn điều kiện thành lập công ty dịch vụ làm thủ tục hải quan, quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO