Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2021, khi công ty có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và đầu tư. Bước đầu tiên để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh. Công ty Luật Việt An hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trong bài viết dưới đây.

Hồ sơ thay đổi đối với công ty TNHH một thành viên

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định chủ sở hữu đối với công ty một thành viên;
 • Giấy tờ chứng thực người đại diện theo pháp luật mới, chủ sở hữu mới;
 • Điều lệ công ty trường hợp thay đổi chủ sở hữu;
 • Văn bản ủy quyền và Công chứng CMND của người được ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn;
 • Biên bản họp, Quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý, giấy xác nhận góp thêm vốn của thành viên mới;
 • Giấy tờ chứng thực người đại diện theo pháp luật mới, thành viên mới;
 • Văn bản ủy quyền và Công chứng CMND của người được ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi đối với công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Giấy tờ chứng thực người đại diện theo pháp luật mới, thành viên mới;
 • Văn bản ủy quyền và Công chứng CMND của người được ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi đối với một số trường hợp

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đối với chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Hồ sơ thay đổi chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh rất đơn giản, bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, Văn phòng đại diện cần chuẩn bị bản công chứng CMND người đứng đầu mới;
 • Văn bản ủy quyền và Công chứng CMND của người được ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định chủ sở hữu/ hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông;
 • Bản công chứng CMND của đại diện theo pháp luật mới;
 • Văn bản ủy quyền và Công chứng CMND của người được ủy quyền.

Đối với công ty cổ phần, trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng không thay đổi điều lệ của công ty thì nộp Biên bản và quyết định của Hội đồng quản trị.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi trụ sở của công ty

Hồ sơ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, thay đổi trụ sở công ty bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định chủ sở hữu/ hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông;
 • Văn bản ủy quyền và Công chứng CMND của người được ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định chủ sở hữu/ hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông;
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: nộp kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ và Danh sách thành viên;
 • Văn bản ủy quyền và Công chứng CMND của người được ủy quyền.

Một số câu hỏi về hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Trường hợp thay đổi địa chỉ có cần nộp kèm kết quả chốt thuế do cơ quan thuế cấp?

Khi thay đổi trụ sở khác dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế trước. Trong hồ sơ thay đổi địa chỉ không phải nộp kèm kết quả mẫu 09 của cơ quan thuế.

Công ty cổ phần thay đổi vốn điều lệ hồ sơ phải nộp kèm danh sách cổ đông không?

Đối với công ty cổ phần, khi thay đổi vốn điều lệ không phải nộp kèm Danh sách cổ đông.

Trường hợp chỉ thay đổi thông tin đăng ký thuế có cần nộp kèm Biên bản và quyết định trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh?

Khi thay công ty chỉ thay đổi thông tin đăng ký thuế, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh chỉ gồm Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, văn bản ủy quyền. Hồ sơ thay đổi không phải nộp kèm Biên bản họp và quyết định thay đổi.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi vốn điều lệ, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp những gì?

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ như đã hướng dẫn nêu trên và kèm theo Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần; Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Quý khách hàng cần soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ trọn gói nhanh chóng, chính xác nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO