Kết quả xét nghiệm hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Xét nghiệm hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu nhằm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: xác định việc phân nhóm nhãn hiệu đã đúng chưa, thông tin kê khia trên đơn nhãn hiệu đã hợp lệ chưa. Đây chưa phải là giai đoạn xác định việc nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ hay không được cấp văn bằng bảo hộ. Sau khi chủ đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 01 tháng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành xét nghiệm hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu:

Kết quả của giai đoạn xét nghiệm hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Nếu đơn đã hợp lệ Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ:

Trường hợp đơn hợp lệ, thẩm định viên chuẩn bị Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN (nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, ngày ưu tiên (trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được chấp thuận thì phải nêu rõ lý do).

Nếu đơn chưa hợp lệ Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ

Đơn còn có (các) thiếu sót theo quy định, thẩm định viên chuẩn bị Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. Trong Thông báo nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, các lý do/thiếu sót khiến cho đơn bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, có thể nêu giải pháp khắc phục và ấn định thời hạn để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót là 01 tháng kể từ ngày ký Thông báo.

Sau khi sửa đơn nhưng vẫn có sai sót Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ

Trường hợp người nộp đơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ gửi Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ mà không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản hồi hoặc phản hồi không xác đáng trong thời hạn ấn định, thẩm định viên chuẩn bị Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN (nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn.

Nếu người nộp đơn không đồng ý với quyết định của Cục Sở hữu liên quan đến xét nghiệm hình thức đơn có thể nộp đơn khiếu nại:

Đơn khiếu nại Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ do phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại xử lý.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức liên quan đến đăng ký nhãn hiệu

  Tin tức liên quan đến đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO