Người ký đơn kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại VIAC

Thông thường, khi xảy ra tranh chấp, các bên sẽ tìm đến Tòa án để yêu cầu được giải quyết, tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân mà hiện nay, các thương nhân không muốn lựa chọn Tòa án là nơi giải quyết các tranh chấp của họ (một trong những yếu tố quan trọng là thời gian giải quyết tố tụng tương đối dài vì tính chất phức tạp của vụ tranh chấp) mà thay vào đó các bên thường lựa chọn giải quyết tranh chấp tại các Tổ chức trọng tài. Ký đơn kiện và yêu cầu giải quyết tranh chấp tại trọng tài là bước đầu tiên của quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, vậy thì Người ký đơn kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài này?

Phán quyết

Cơ sở pháp lý

 • Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

Tổ chức trọng tài VIAC

 • Trọng tài (Arbitration) là phương thức giải quyết tranh chấp đơn giản, hiệu quả mà các bên thường lựa chọn sử dụng bên cạnh các cơ quan giải quyết tranh chấp của cơ quan chức năng. Việc các bên nhất là các bên trong hoạt động thương mại thường ưu tiên sử dụng trọng tài trong giải quyết tranh chấp bởi các yếu tố sau: (1) Giải quyết tranh chấp nhanh chóng; (2) Các trọng tài tham gia giải quyết tranh chấp thường là các chuyên gia trong lĩnh vực mà các bên đang có tranh chấp; (3) Các tổ chức trọng tài có uy tín cao và được các bên cùng tin tưởng sẽ giải quyết tranh chấp của họ dựa trên lẽ công bằng và đảm bảo yếu tố minh bạch, khách quan; (4) Phán quyết của trọng tài là phán quyết chung thẩm.
 • Các tổ chức trọng tài nổi tiếng trên thế giới:
 • Tòa trọng tài của Phòng thương mại quốc tế (ICC);
 • Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC);
 • Toà án Trọng tài Quốc tế Luân Đôn (LCIA);
 • Viện trọng tài SCC (SCC);
 • Tòa án công lý và trọng tài chung (CCJA);
 • Trung tâm quốc tế giải quyết tranh chấp đầu tư (ICSID);
 • Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA);
 • Viện Trọng tài Chambers Thụy Sĩ
 • Tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 116/CP ngày 05/09/1994 cho phép thành lập Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – Vietnam International Arbitration Centre (VIAC). Tính đến thời điểm năm 2022, VIAC đã giải quyết tổng cộng 2513 vụ tranh chấp thương mại trong đó 35,97% là vụ tranh chấp thương mại có ít nhất một bên là FDI (Foreign Direct Investment – Đầu tư trực tiếp nước ngoài xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở nước khác.

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Căn cứ vào Điều 5 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì điều kiện tối thiểu để các bên có thể đưa vụ việc tranh chấp ra giải quyết tại các tổ chức trọng tài là: có sự thỏa thuận về cơ quan giải quyết tranh chấp là tại các tổ chức trọng tài. Đối với thời điểm thỏa thuận thì Luật trọng tài thương mại năm 2010 có nêu rõ: Trước hoặc sau khi phát sinh tranh chấp:

 • Trường hợp trong hợp đồng mà các bên giao kết không có đề cập cơ quan giải quyết tranh chấp giữa các bên là các tổ chức trọng tài thì khi xảy ra tranh chấp, các bên có quyền thỏa thuận lựa chọn các tổ chức trọng tài là cơ quan giải quyết tranh chấp cho các bên.
 • Trường hợp trong hợp đồng, các bên đã lựa chọn Tòa án là cơ quan giải quyết tranh chấp nhưng khi tranh chấp xảy ra, các bên thống nhất lựa chọn trọng tài thương mại là cơ quan giải quyết tranh chấp thì các bên thống nhất việc sửa đổi nội dung về cơ quan giải quyết tranh chấp từ tòa án sang tổ chức trọng tài.
 • Bên cạnh đó, nếu các bên đã có thỏa thuận về cơ quan giải quyết tranh chấp lại tổ chức trọng tài nhưng một trong các bên nộp đơn khởi kiện tại tòa án cấp có thẩm quyền giải quyết thì căn cứ vào Điều 6 Luật trọng tài thương mại năm 2010 thì tòa án nơi nhận đơn yêu cầu khởi kiện sẽ từ chối thụ lý.

Quy trình tố tụng tại trọng tài gồm các bước nào?

Hiện nay, quy trình tố tụng tại trọng tài bao gồm 7 bước:

 • Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện, chỉ định trọng tài viên và nộp lệ phí tại tổ chức trọng tài (tại Việt Nam là VIAC);
 • Trung tâm trọng tài kiểm tra tính hợp pháp của toàn bộ đơn khởi kiện của nguyên đơn;
 • Bị đơn chỉ định trọng tài viên và nộp bản tự bảo vệ;
 • Trung tâm trọng tài thành lập Hội đồng trọng tài bao gồm 01 hoặc 03 trọng tài viên;
 • Sau khi thành lập Hội đồng trọng tài, các trọng tài tiến hành nghiên cứu hồ sơ do các bên cung cấp trong thời gian theo quy định;
 • Hội đồng trọng tài tiến hành phiên giải quyết tranh chấp;
 • Hội đồng trọng tài công bố Quyết định trọng tài (phán quyết).

Như vậy, tại bước đầu tiên, nguyên đơn tiến hành nộp đơn khởi kiện nhưng Người ký đơn kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại VIAC là ai?

Người ký đơn kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại VIAC

Căn cứ vào khoản 2 Điều 30 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì không giới hạn nội dung của Đơn khởi kiện, tuy nhiên phải có các nội dung cơ bản sau đây:

 • Thời gian làm đơn;
 • Thông tin của Nguyên đơn, Bị đơn và người làm chứng (nếu có). Bao gồm các thông tin như: Tên, địa chỉ, v.v;
 • Bản tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;
 • Cơ sở, chứng cứ để khởi kiện (nếu có);
 • Các yêu cầu của Nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp;
 • Thông tin của trọng tài mà Nguyên đơn chọn làm Trọng tài của mình hoặc yêu cầu Trung tâm trọng tài chỉ định trọng tài viên;
 • Và các nội dung khác không trái với quy định pháp luật Việt Nam.

Như vậy, căn cứ theo Điều này thì không đề cập rõ cụ thể ai là người ký vào đơn kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Tuy nhiên, tại Điều 7 Quy tắc tố tụng trọng tài đã quy định cụ thể vấn đề này, chi tiết là: “Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là cá nhân.”.

Như vậy, chủ thể có thẩm quyền ký đơn kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đối với tổ chức là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền và đối với cá nhân là chính cá nhân đó hoặc người đại diện theo ủy quyền.

Các câu hỏi liên quan của khách hàng

Chi phí của một vụ tranh chấp tại trọng tài bao gồm những thành phần gì?

Căn cứ vào Điều 34 Quy tắc tố tụng trọng tài quy định như sau:

 • Chi phí để trả thù lao cho các Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp;
 • Chi phí hành chính của Trung tâm liên quan đến việc giải quyết vụ tranh chấp;
 • Chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp được quy định tại Văn bản hướng dẫn của Trung tâm có hiệu lực tại thời điểm lập dự tính chi phí; chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài;
 • Chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia.

Thời gian giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài là bao lâu?

Căn cứ vào Điều 25 Quy tắc tố tụng trọng tài thì thời gian giải quyết tranh chấp phụ thuộc vào Quyết định của Hội đồng trọng tài, phụ thuộc vào độ phức tạp của vụ tranh chấp và số lượng phiên giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật cho khách hàng về toàn bộ quy trình tố tụng tại VIAC;
 • Tư vấn pháp lý cho trường hợp cụ thể của khách hàng, đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp tại VIAC;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện, phân tích hồ sơ và tư vấn các phương án giải quyết tranh chấp cho khách hàng;
 • Đại diện cho khách hàng tham gia vào các buổi hòa giải, tố tụng với VIAC và các cơ quan, tổ chức khác (nếu có).

Quý khách hàng có nhu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO