Người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định của Luật Lao động thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây:

Đối với loại hợp đồng lao động là loại hợp động xác định thời hạn:

 • Người lao động (NLĐ) thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ);
 • Do thiên tai hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
 • NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo quy định tại điều 33 của Bộ Luật lao động, thì thời hạn mà NSDLĐ phải thông báo trước là 30 ngày

Đối với loại hợp đồng không xác định thời hạn với các lý do tương tự như trên, thì thời gian báo trước là 45 ngày.

 • Nếu chấm dút với lý do vì NLĐ ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối vơi NLĐ làm theo hợp HĐLĐ không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục , đối với NLĐ làm theo HĐLĐ xác định thời hạn và quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục, thì thời hạn mà NSDLĐ phải thông báo trước cho NLĐ là 03 ngày làm việc.
 • Nếu loại HĐLĐ là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng và ly do đơn Phương chấm dứt thuộc một trong các trường hợp được quy định tại điều 38 Bộ Luật Lao động thì thời hạn mà NSDLĐ phải thông báo trước cho NLĐ ít nhất là 03 ngày làm việc.

Thời hạn thanh toán các quyền lợi của người lao động

Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ phải thanh toán đầy đủ cho các khoản theo yêu cầu của pháp luật lao động cho NLĐ như tiền lương chưa thanh toán, trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào mà NSDLĐ chưa trả cho NLĐ trong 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ. Thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ nếu NSDLĐ gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm…

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO