Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thể thao và giải trí

Tại Việt Nam, trong các năm gần đây hoạt động kinh doanh liên quan đến thể thao, giải trí đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Theo đó, không chỉ các nhà đầu tư trong nước mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng vô cùng quan tâm và muốn đầu tư kinh doanh lĩnh vực này. Để nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện khi đầu tư kinh doanh dịch vụ thể thao và giải trí tại Việt Nam, Công ty luật Việt An tổng hợp các nội dung liên quan đến việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thể thao và giải trí.

Điều kiện thành lập công ty nước ngoài về dịch vụ giải trí, bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc

Phân loại mã CPC

Mã CPC 9619: dịch vụ giải trí, bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc.

Điều kiện về hạn chế tiếp cận thị trường

Quy định tại các Hiệp định:

Cho phép thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49%.

Quy định tại CPTPP bổ sung:

Ba năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, được phép thành lập liên doanh hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam với phần vốn góp của bên nước ngoài không vượt quá 51%.

Điều kiện thành lập công ty nước ngoài về dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử

Phân loại mã CPC:

Mã CPC 964: dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử.

Điều kiện về hạn chế tiếp cận thị trường

Quy định tại các Hiệp định:

Chỉ dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp dịch vụ này. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh

Quy định tại  CPTPP bổ sung:

Sau không quá 02 năm kể từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, Việt Nam sẽ cho phép đầu tư nước ngoài với tỷ lệ 51% trong dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp qua mạng internet. Sau 05 năm kể từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, Việt Nam sẽ bỏ hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài đối với các nhà cung cấp dịch vụ này.

Quy định của pháp luật Việt Nam:

 • Kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng – Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp Luật Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định tại Nghị định này và quy định về đầu tư nước ngoài.

Điều kiện thành lập công ty nước ngoài về dịch vụ kinh doanh các dịch vụ giải trí khác

Phân loại mã CPC

Mã CPC 9649: dịch vụ kinh doanh các dịch vụ giải trí khác.

Điều kiện về hạn chế tiếp cận thị trường

Quy định tại AFAS:

Dịch vụ công viên giải trí: Được phép cung cấp dịch vụ thông qua hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 70% vốn pháp định của liên doanh.

Quy định tại CPTPP: Phụ lục NCM I-VN-27: Công viên giải trí

 • Đầu tư nước ngoài dưới 1 tỷ USD trong lĩnh vực xây dựng và quản lý công viên giải trí hoặc công viên chủ đề sẽ không được chấp thuận trừ khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thông báo cho người nộp đơn là khoản đầu tư đó mang lại lợi ích cho Việt Nam. Quyết định trên được đưa ra trên cơ sở các nhân tố sau:
  • Sự phù hợp của dự án đầu tư với chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng;
  • Khả năng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân;
  • Sự phù hợp với các đặc tính văn hóa vùng địa phương;
  • Ảnh hưởng của dự án đến ngân sách địa phương, công ăn việc làm, việc tiêu thụ các linh kiện, cấu phần và dịch vụ được sản xuất tại Việt Nam và cạnh tranh với các dịch vụ do các nhà văn hóa địa phương cung cấp.
 • Đầu tư trên 1 tỷ USD sẽ không chịu hạn chế nêu trên.

Điều kiện thành lập công ty nước ngoài về dịch vụ thể thao và giải trí khác

Điều kiện về hạn chế tiếp cận thị trường

Quy định tại VJEPA

Đã mở cửa không hạn chế cho Dịch vụ thư viện, Dịch vụ lưu trữ (96311, 96312) và Dịch vụ thể thao (CPC 9641)

Quy định tại AFAS

Đã mở cửa không hạn chế cho Dịch vụ thư viện (CPC 96311) trừ dịch vụ thư viện trực tuyến; đồng thời mở cửa Dịch vụ phòng tập gym và thể hình (CPC 96413) với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 70%.

Quy định tại VJEPA

Đã mở cửa không hạn chế cho Dịch vụ thư viện, Dịch vụ lưu trữ (96311, 96312) và Dịch vụ thể thao (CPC 9641)

Quy định tại CPTPP – Phụ lục NCM II – VN – 26

 • Đã mở cửa cho Dịch vụ thể thao và giải trí khác, không bao gồm kinh doanh trò chơi điện tử
 • Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các câu lạc bộ võ thuật khí công và thể thao mạo hiểm.

Quy định theo pháp luật Việt Nam

Điều kiện thành lập thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam quy định tại Điều 21 Nghị định 93/2020/NĐ-CP.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thể thao và giải trí

Bước 01: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nếu các dự án không có sử dụng đất (không thuê đất trực tiếp từ nhà nước) không sử dụng công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao) thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện luôn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý.
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
  • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Cơ quan nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài tại cơ quan đăng ký đầu tư

 • Nếu công ty đặt trụ sở tại khu công nghiệp là Ban quản lý các khu công nghiệp.
 • Nếu công ty đặt trụ sở ngoài  khu công nghiệp là Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Bước 02: Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty 100% vốn nước ngoài.

Cơ quan đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty 100% vốn nước ngoài: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 03: Đăng bố cáo thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Bước 04: Khắc dấu của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 05: Xin các Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thể thao và giải trí tương ứng nội dung hoạt động

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn pháp luật trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO