Thành lập công ty kinh doanh online

Trong thời đại công nghệ số ngày càng triển, kinh doanh online hay kinh doanh trực tuyến trở thành xu hướng mới. Thông qua Internet, các doanh nghiệp thực hiện hoạt động thương mại điện tử nhằm tìm kiếm, thu hút khách hàng tiềm năng và bán hàng. Trong bài viết này, Công ty Luật Việt An sẽ chia sẻ tới Quý khách hàng những thông tin pháp lý hữu ích về thành lập công ty kinh doanh online.

Đăng ký kinh doanh - Đăng ký doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Đầu Tư 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;
 • Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Kinh doanh online là gì?

Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử quy định rõ: “Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”.

Còn kinh doanh online là một hình thức bán hàng trực tuyến, người kinh doanh sẽ giao bán hàng hóa, dịch vụ của họ hoặc của người khác qua các phương tiện điện tử như website, mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Instagram) hoặc sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki).

Vì vậy, kinh doanh online là một trong các hoạt động của hoạt động thương mại điện tử và thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy phạm pháp luật điều chỉnh cho hoạt động thương mại điện tử.

Các hình thức kinh doanh online

Căn cứ theo Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, hiện nay có hai hình thức kinh doanh online sau:

 • Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng;
 • Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Website thương mại điện tử bán hàng

Theo Khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP quy định:“Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình”.

Như vậy, có thể hiểu website thương mại điện tử bán hàng là trang thông tin điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ.

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Đây là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Website đấu giá trực tuyến;
 • Website khuyến mại trực tuyến;
 • Các loại website khác do Bộ Công Thương quy đị

Ví dụ điển hình của loại hình này là sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki.

Thành lập công ty kinh doanh online

Theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020, hoạt động thương mại điện tử là một ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do vậy, về mặt thủ tục thành lập công ty, Quý khách hàng cần thực hiện hai thủ tục sau:

 • Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Thủ tục thông báo, đăng ký Website với Bộ công thương.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành;
 • Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như sau:
 • Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc;
 • Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên, căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã trúng đấu giá, trúng thầu, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc;
 • Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế quyết định chấp thuận nhà đầu tư đồng thời với cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công ty kinh doanh online có thể được thành lập dưới một trong các hình thức của Luật Doanh nghiệp 2020 như công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

Hồ sơ thành lập công ty

Căn cứ theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh ngiệp, hồ sơ thành lập bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Tùy thuộc vào từng loại hình công ty muốn thành lập lựa chọn mẫu theo Phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hoặc danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Nếu có);
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Việt An.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty kinh doanh online;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu là công ty có vốn đầu tư nước ngoài);
 • Bước 3: Nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế Hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Bước 4: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế Hoạch và Đầu tư cấp;
 • Bước 5: Khắc dấu công ty;
 • Bước 6: Thực hiện một số thủ tục sau khi thành lập.

Thủ tục thông báo website thương mại điện tử với Bộ công thương

Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, Khoản 9 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP, các website thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến đều phải thực hiện việc thông báo với Bộ Công Thương.

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống tại website www.online.gov.vn.

Bước 2: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng “Thông báo website thương mại điện tử bán hàng” và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu. Thông tin phải thông báo bao gồm:

 • Tên miền của website thương mại điện tử;
 • Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;
 • Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
 • Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử.

Bước 3: Trong thời hạn 6 – 8 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử, đó là một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng.

Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử

Căn cứ khoản 1 Điều 36, khoản 1 Điều 41, khoản 1 Điều 46 và Điều 54 Mục 2 Chương IV Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử quy định, một số website cần phải đăng ký với Bộ Công thương bao gồm:

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Website đấu giá trực tuyến;
 • Website khuyến mại trực tuyến;

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn, sau đó tiến hành các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống tại website www.online.gov.vn

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, doanh nghiệp nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Thông báo cấp tài khoản đăng nhập hệ thống (Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ);
 • Thông báo đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản, doanh nghiệp tiến hành đăng nhập hệ thống, chọn chức năng “Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử”, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký.

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, doanh nghiệp nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ;
 • Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy).

Bước 6: Sau khi nhận được hồ sơ bản giấy, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký.

Trên đây là nội dung tư vấn về thành lập công ty kinh doanh online. Nếu có nhu cầu thành lập hoặc cần tư vấn thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ sớm nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO