Thay đổi đăng ký kinh doanh huyện Bình Chánh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là công ty khi có cần thay đổi các thông tin như tên công ty, loại hình doanh nghiệp, vốn, địa chỉ trụ sở công ty, người đại diện, các thông tin liên quan đến thông tin liên lạc của công ty, thông tin liên quan đến người đại diện, thông tin liên quan đến người góp vốn, cổ đông công ty cho các công ty / doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ ĐT: 096 167 55 66.

Các nội dung chính thay đổi đăng ký kinh doanh:

 • Thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn, thay đổi tên công ty cổ phần và công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

 • Chuyển đổi loại hình công ty: Chuyển đổi tư hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân lên công ty, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn lên công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn, chuyển đổi công ty có vốn đầu tư nước ngoài sang công ty có vốn đầu tư Việt Nam và ngược lại, nhà đầu tư Việt Nam mua lại phần vốn góp của các nhà đâu  tư nước ngoài.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận, thay đổi địa chỉ công ty khác quận, thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh hoặc thành phố.
 • Thay đổi đổi người đại diện: Thay đổi người đại diện là người Việt Nam, thay đổi người đại diện là người nước ngoài, thêm người đại diện pháp luật vào công ty.
 • Thay đổi thông tin liên quan đến người đại diện, thông tin liên quan đến cổ đông sáng lập, thông tin liên quan đến thành viên góp vốn.
 • Thay đổi thông tin liên quan đến vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ.
 • Thay đổi thành viên vốn góp: Thêm thành viên vốn góp, giảm thành viên góp vốn.
 • Các thông báo và thay đổi nội đăng ký kinh doanh khác.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh:

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh được thực hiện theo các bước cụ thể là:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Công ty chỉ phải thực hiện bước 1 khi có thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh.

Khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận hoặc khác tỉnh trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh. Công ty cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở mới của công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Luật Việt An tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến mỗi nội dung thay đổi để doanh nghiệp chuẩn bị.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Việt An luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin

Công ty nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hiện nay, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 100% các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức trực tuyến, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Mọi thông tin thực hiện thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh nghiệp và kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu chính, doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện tại, chỉ có một số trường hợp đặc biệt do doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với các nội dung thay đổi.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Công ty chỉ phải thực hiện bước này nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin con dấu. Các trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi con dấu cho khớp với nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Công ty thay đổi tên Tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).

Doanh nghiệp khắc con dấu và tự quản lý con dấu mà không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến con dấu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thay đổi đăng ký kinh doanh trên địa bàn thị trấn, xã của huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh:

Huyện Bình Chánh là môt Huyện trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Bình Chánh có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn. Gồm có Thị trấn Tân Túc, Xã Phạm Văn Hai, Xã Vĩnh Lộc A, Xã Vĩnh Lộc B, Xã Bình Lợi, Xã Lê Minh Xuân …..
Stt Thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh – Công luật Việt An tại huyện Bình Chánh Tên
1 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Thị trấn Tân Túc
2 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Phạm Văn Hai
3 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Vĩnh Lộc A
4 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Vĩnh Lộc B
5 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Bình Lợi
6 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Lê Minh Xuân
7 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Tân Nhựt
8 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Tân Kiên
9 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Bình Hưng
10 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Phong Phú
11 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã An Phú Tây
12 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Hưng Long
13 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Đa Phước
14 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Tân Quý Tây
15 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Bình Chánh
16 Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Xã Quy Đức

Từ khoá: Từ khoá liên quan đến thành lập công ty “Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện, thay đổi phần vốn góp, thay đổi loại hình công ty và các thay đổi nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh” Liên hệ dịch vụ tư vấn và thành lập công ty, ĐT: 096 167 55 66.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO