Thủ tục thành lập bệnh viện y học cổ truyền

Y học cổ truyền từ lâu đã trở thành phương pháp khám bệnh, chữa bệnh được nhiều người lựa chọn bởi tính hiệu quả và an toàn của nó. Để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, các bệnh viện y học cổ truyền đã ra đời. Trong bài viết này, Công ty luật Việt An sẽ cùng Quý khách hàng tìm hiểu và nghiên cứu thủ tục thành lập bệnh viện y học cổ truyền theo quy định pháp luật.

thành lập dkkd bệnh viện

Cơ sở pháp lý

 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;
 • Thông tư 37/2011/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh.

Bệnh viện y học cổ truyền là gì?

Bệnh viện y học cổ truyền là một trong những hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 39 Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 37/2011/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh  còn nêu rõ: “Bệnh viện Y học cổ truyền (bệnh viện Y dược cổ truyền) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh) là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế tỉnh, là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền cao nhất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh)”.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện y học cổ truyền

Để được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, theo pháp luật hiện hành, bệnh viện y học cổ truyền cần phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật về một số vấn đề sau đây:

Cơ sở vật chất

 • Có địa điểm cố định đáp ứng các quy định của pháp luật về: an toàn chịu lực, phòng cháy và chữa cháy, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường, an toàn bức xạ (nếu có); bảo đảm đủ điện, nước phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Có biển hiệu, có sơ đồ và biển chỉ dẫn đến các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn, hành chính;
 • Bố trí các bộ phận chuyên môn phù hợp chức năng của từng bộ phận, thuận tiện cho việc khám bệnh, chữa bệnh;
 • Đáp ứng các yêu cầu về xây dựng theo quy định của pháp luật, trong đó: bảo đảm diện tích sàn xây dựng tối thiểu 50 m2/giường bệnh; chiều rộng mặt trước (mặt tiền) bệnh viện phải đạt tối thiểu 10 m, bảo đảm lối đi cho xe cứu thương ra vào khu vực cấp cứu.

Quy mô bệnh viện

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 41 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, bệnh viện y học cổ truyền phải đảm bảo tối thiểu 20 giường bệnh.

Thiết bị y tế

 • Bệnh viện y học cổ truyền phải có thiết bị y tế phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật và phạm vi hoạt động đăng ký.
 • Có phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện hoặc hợp đồng với cơ sở trên địa bàn có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Nhân sự

 • Có đủ người hành nghề theo quy mô, danh mục kỹ thuật và đạt tỷ lệ người hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Số lượng người hành nghề toàn thời gian trong từng khoa phải đạt tỷ lệ tối thiểu 70% trên tổng số người hành nghề trong khoa;
 • Trưởng các bộ phận chuyên môn của bệnh viện phải là người hành nghề toàn thời gian của bệnh viện và có giấy phép hành nghề phù hợp với chuyên khoa của bộ phận chuyên môn được giao phụ trách, có thời gian hành nghề về chuyên khoa đó tối thiểu 36 tháng. Hoặc người hành nghề là giảng viên của cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe được kiêm nhiệm lãnh đạo khoa của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Trưởng bộ phận chuyên môn khác không thuộc đối tượng cấp giấy phép hành nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao và phải là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện.
 • Bệnh viện phải thực hiện điều trị nội trú, tổ chức trực chuyên môn 24/24 giờ của tất cả các ngày.

Thủ tục thành lập bệnh viện y học cổ truyền

Theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm Luật Đầu tư 2020, kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là một trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, căn cứ Điều 60 của Nghị định 96/2023/NĐ-CP, một trong những giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện y học cổ truyền là: “Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài”

Do đó, bên cạnh áp dụng Luật khám bệnh, chữa bệnh thì khi thực hiện thủ tục thành lập bệnh viện y học cổ truyền cần áp dụng thêm Luật doanh nghiệp đối với trường hợp bệnh viện y học cổ truyền tư nhân.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bệnh viện y học cổ truyền

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động bệnh viện y học cổ truyền

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu 02 Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của bệnh viện y học cổ truyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với bệnh viện y học cổ truyền của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với bệnh viện y học cổ truyền tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với bệnh viện y học cổ truyền có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề và giấy xác nhận quá trình hành nghề theo Mẫu 11 Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện y học cổ truyền, trừ trường hợp các giấy tờ này đã được tích hợp trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế;
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, danh sách nhân sự đáp ứng điều kiện cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 08 Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP và các giấy tờ chứng minh, xác nhận các kê khai đó;
 • Danh sách ghi rõ họ tên, số giấy phép hành nghề của từng người hành nghề đăng ký hành nghề tại cơ sở đó theo Mẫu 01 Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP;
 • Văn bản do cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bệnh viện y học cổ truyền của nhà nước hoặc điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện y học cổ truyền tư nhân theo Mẫu 03 Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP;
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện y học cổ truyền đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
 • Trường hợp đề nghị cấp lần đầu giấy phép hoạt động bệnh viện y học cổ truyền nhân đạo hoặc bệnh viện y học cổ truyền không vì mục đích lợi nhuận thì phải có tài liệu chứng minh nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động y học cổ truyền nhân đạo hoặc hoạt động y học cổ truyền không vì mục đích lợi nhuận;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tụ

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động

Căn cứ Điều 61 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, thủ tục xin cấp giấy phép thành lập bệnh viện y học cổ truyền bao gồm các bước sau:

c 1: Nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp mới và nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

c 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp cho cơ sở đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

c 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động có trách nhiệm thẩm định. Thời hạn thẩm định không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Kết quả thẩm định phải được thể hiện bằng biên bản thẩm định, trong đó nêu rõ các nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có) và phải có chữ ký của các bên tham gia thẩm định, cơ sở được thẩm định;

c 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phải cấp mới giấy phép hoạt động; trường hợp cơ sở phải thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nêu tại biên bản thẩm định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phải cấp mới giấy phép hoạt động.

Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động sau thành lập

Đối với thay đổi quy mô giường bệnh dưới 10%

Theo Khoản 3 Điều 67 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, bệnh viện y học cổ truyền được phép thay đổi quy mô giường bệnh của các khoa, phòng nếu quy mô thay đổi dưới 10% tổng số quy mô giường bệnh đã được ghi trong giấy phép hoạt động nhưng số giường điều chỉnh không được vượt quá 30 giường bệnh và phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý trực tiếp, trong đó phải nêu rõ:

 • Số giường bệnh thay đổi của các khoa, phòng;
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế và hồ sơ nhân sự chứng minh đáp ứng đủ điều kiện thay đổi quy mô giường bệ

Đối với thay đổi quy mô giường bệnh trên 10%

Trường hợp bệnh viện y học cổ truyền đã hoàn thành việc điều chỉnh quy mô giường bệnh dưới 10% và tiếp tục muốn điều chỉnh quy mô giường bệnh thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động quy định tại Điều 66 Nghị định 96/2023/NĐ-CP. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động gửi về:

 • Bộ Y tế đối với bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
 • Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý, trừ bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện y học cổ truyền

Theo quy định tại Điều 51 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và Điều 67 Nghị định 96/2023/NĐ-CP:

 • Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; đình chỉ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trên phạm vi toàn quốc.
 • Bộ Quốc phòng cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Bộ Công an cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp mới, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động trên địa bàn quản lý.

Như vậy, dựa vào hình thức hoạt động của bệnh viện, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cho bệnh viện y học cổ truyền là khác nhau.

Dịch vụ thành lập bệnh viện y học cổ truyền của Luật Việt An

 • Tư vấn cá nhân, doanh nghiệp thành lập bệnh viện y học cổ truyền;
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập bệnh viện y học cổ truyền;
 • Đại diện thực hiện thủ tục cấp giấy hoạt động của bệnh viện y học cổ truyền;
 • Tư vấn điều chỉnh giấy phép hoạt động sau khi thành lập của bệnh viện y học cổ truyền.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục thành lập bệnh viện y học cổ truyền. Nếu có nhu cầu thành lập hoặc cần tư vấn thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ sớm nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO