Thay đổi đăng ký kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh

Kể từ ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp năm 2021 chính thức có hiệu lực. Tiếp đó, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực vào ngày 04/01/2021 quy định chi tiết về việc đăng ký doanh nghiệp đã sửa đổi, bổ sung những quy định mới về đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại HCM

CÔNG TY LUẬT VIỆT AN, LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0979 05 77 68

Khi nào phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp? Có bắt buộc thay đổi hay không?

Khi bắt đầu khởi sự kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sau đó, nếu doanh nghiệp có một trong các thay đổi các thông tin đăng ký sau đây, thì bắt buộc doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp dẫn đến được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, vì các nội dung này được ghi nhận trực tiếp trên giấy chứng nhận, bao gồm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Thay đổi tên doanh nghiệp (Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt, tên giao dịch nước ngoài và tên viết tắt);
 • Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp (bao gồm cả số điện thoại/email/fax/website của doanh nghiệp);
 • Thay đổi vốn điều lệ (bao gồm tăng vốn và giảm vốn);
 • Thay đổi thông tin về chủ sở hữu doanh nghiệp và thông tin của người đại diện theo pháp luật (bao gồm họ tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc; và
 • Thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Thay đổi tên doanh nghiệp (Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt, tên giao dịch nước ngoài và tên viết tắt);
 • Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp (bao gồm cả số điện thoại/email/fax/website của doanh nghiệp);
 • Thay đổi vốn điều lệ (bao gồm tăng vốn và giảm vốn, thay đổi vốn do thành viên không trong thời hạn 90 ngày từ ngày được cấp GCN);
 • Thay đổi thông tin của thành viên góp vốn hoặc thay đổi tăng hoặc giảm số lượng thành viên góp vốn, bao gồm tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc, thay đổi số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; và
 • Thay đổi tỷ lệ vốn góp của thành viên do tăng vốn hoặc giảm vốn, do chuyển nhượng hoặc tặng cho.

Công ty cổ phần

 • Thay đổi tên doanh nghiệp (Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt, tên giao dịch nước ngoài và tên viết tắt);
 • Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp (bao gồm cả số điện thoại/email/fax/website của doanh nghiệp);
 • Thay đổi vốn điều lệ (bao gồm tăng vốn và giảm vốn, thay đổi vốn do thành viên không góp trong thời hạn 90 ngày từ ngày được cấp GCN), thay đổi về mệnh giá cổ phần; và
 • Thay đổi cổ đông sáng lập.

Thay đổi đăng ký kinh doanh chỉ cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trường hợp này không được cấp mới GCNĐKDN, vì các nội dung này không ghi nhận trên GCNĐKDN, bao gồm.

 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Thông tin về đăng ký thuế;
 • Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức;
 • Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần;
 • Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; và
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thời hạn thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Hình thức nộp hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có thể chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp trực tiếp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Nơi thực hiện đăng ký thay đổi

Tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian thực hiện thủ tục

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy xác nhận thay đổi cho doanh nghiệp, nếu hồ sơ không hợp lệ thì sẽ được ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cụ thể

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định phải xác định được và phải nằm trên lãnh thổ nước Việt Nam. Địa chỉ trụ sở không được là nhà chung cư có mục đích để ở, nếu chung cư thì phải có chức năng làm văn phòng.

Thay đổi địa chỉ trên địa bàn cùng quận/huyện

Khi thay đổi địa chỉ trên cùng địa bàn cùng quận/huyện, doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục thay đổi trụ sở tại Sở kế hoạch và đầu tư mà không làm thêm bất kỳ thủ tục nào khác.

Thay đổi địa chỉ từ quận/huyện này sang quận/huyện khác hoặc từ tỉnh này qua tỉnh khác.

Vì việc thay đổi này dẫn tới thay đổi Cơ quan quản lý thuế nên doanh nghiệp phải thực hiện qua hai bước sau:

 • Thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế, sau đó xin giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (không còn nợ thuế); (Nộp đầy đủ số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định; Nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn còn thiếu theo quy định; Đề nghị hoàn trả số tiền thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nộp thừa;)
 • Thực hiện thay đổi trụ sở tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Thay đổi tên của doanh nghiệp

Khi thay đổi tên của doanh nghiệp, doanh nghiệp lưu lý rằng tên không được trùng hoặc tương tự với các doanh nghiệp khác đã đăng ký, trừ khi doanh nghiệp đó đã giải thể/phá sản.

Khi thay đổi tên của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể phải đồng thời tiến hành thay đổi các nội dung như:

 • Biển hiệu công ty;
 • Khắc lại con dấu công ty;
 • Thay đổi lại thông tin về tài khoản ngân hàng;
 • Thay đổi tên trên các giấy phép con;
 • Thông báo thay đổi tên đối với các hợp đồng đã ký kết;
 • Thay đổi tên trên hóa đơn của công ty;

Doanh nghiệp lưu ý, khi thay đổi tên thì phải tiến hành gửi thông báo đến các bên đã ký kết trong hợp đồng về việc đã thay đổi tên của công ty, hoặc có thể lập phụ lục hợp đồng để hạn chế tốt nhất các tranh chấp phát sinh sau này.

Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Khi tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ rất quan trọng vì ảnh hưởng đến khả năng tài chính của công ty. Khi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp có thể sẽ phải thay đổi tỷ lệ sở hữu của các thành viên góp vốn trong ty, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi vốn tại Sở kế hoạch và đầu tư, đồng thời thay đổi tỉ lệ góp vốn của các thành viên công ty (nếu có).

Khi giảm vốn điều lệ

 • Doanh nghiệp chỉ được giảm vốn khi bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ về tài sản và các khoản nợ sau khi giảm vốn.
 • Đặc thù, đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, chỉ được giảm vốn khi đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên. Vì vậy khi giảm vốn phải nộp kèm thêm báo cáo tài chính gần nhất.
 • Nếu doanh nghiệp không nộp đính kèm báo cáo tài chính gần nhất có thể nộp kèm cam kết về việc bảo đảm thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp theo quy định.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 • Luật doanh nghiệp quy định, Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Phải đảm bảo ít nhất có một người cư trú tại Việt Nam.
 • Về quyền và nghĩa vụ, Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể, tuy nhiên, nếu không quy định thì họ sẽ có thẩm quyền như nhau với các bên thứ ba.
 • Một số cá nhân không được làm người đại diện theo pháp luật như: người bị Cơ quan nhà nước cấm đảm nhiệm, chức vụ đó; người đại diện theo pháp luật của công ty và đồng thời giữ các chức vụ quản lý như thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc tại công ty đã bị Tòa án tuyên bố phá sản thì không được làm người đại diện theo pháp luật trong vòng 03 năm từ ngày tuyên bố.
 • Sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần phải thực hiện thay đổi trên các giấy phép con có liên quan đến người đại diện cũ, thông báo đến các đối tác có hợp đồng đã ký kết, tài khoản ngân hàng.

Thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng vốn, tặng cho, thừa kế, do thay đổi tỉ lệ vốn góp

 • Khi doanh nghiệp có thay đổi thành viên công ty, doanh nghiệp phải nộp kèm các hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho có xác nhận của người đại diện theo pháp luật về việc chuyển nhượng.
 • Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi thành viên thì phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc ngược lại.
 • Khi chuyển đổi loại hình thì cơ cấu quản trị công ty cũng sẽ thay đổi, doanh nghiệp lưu ý để thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp thay đổi ngành nghề của công ty, cần lưu ý đến các điều kiện kinh doanh của ngành nghề đó, bao gồm:

 • Ngành nghề có bị cấm, hạn chế kinh doanh hay không?;
 • Ngành nghề có hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài hay không?;
 • Khi đăng ký ngành nghề thì có hoạt động được ngay hay phải thực hiện thủ tục xin giấy phép con thì mới hoạt động được (rượu, thuốc lá, bia…);
 • Ngành nghề có cần yêu cầu mức vốn pháp định tối thiểu hay không (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bất động sản…); và
 • Ngành nghề kinh doanh trên địa bàn Hồ Chí Minh thì phải cam kết tuân thủ các quy định theo Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả về thay đổi ngành nghề kinh doanh sẽ là giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ghi nhận ngành nghề của công ty sau khi thay đổi.

Những lưu ý đối với việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty có cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phần/phần vốn góp

 • Khi tiến hành thay đổi loại hình này, doanh nghiệp phải làm thủ tục cho cổ đông đăng ký mua cổ phần/phần vốn góp tại Sở kế hoạch và đầu tư để có được văn bản chấp thuận mua cổ phần/phần vốn góp.
 • Sau khi có được văn bản chấp thuận, công ty tiến hành nộp hồ sơ thay đổi cổ đông/thành viên, hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Một số câu hỏi đăng ký kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các hợp đồng do người đại diện theo pháp luật cũ có hiệu lực hay không?

Các Hợp đồng này vẫn còn hiệu lực thi hành, Hợp đồng được ký giữa công ty với công ty, người đại diện thay mặt Công ty ký kết, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm mất đi hiệu lực Hợp đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cho đối tác biết về việc thay đổi nội bộ của doanh nghiệp của mình.

Nếu thành viên/cổ đông  không góp đủ vốn trong thời hạn 90 ngày thì xử lý như thế nào?

Nếu có thành viên/cổ đông không góp đủ vốn theo thời hạn quy định, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.

Nếu quá 10 ngày (mười ngày), từ ngày có thay đổi mà không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thì có bị xử phạt gì hay không?

Chậm thay đổi từ 01-30 ngày: phạt từ 1 triệu đến 5 triệu đồng;

Chậm thay đổi từ 31-90 ngày: phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng; và

Chậm thay đổi từ 91 ngày trở lên: phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.

Thay đổi đăng ký kinh doanh có bắt buộc khắc lại dấu? Khi nào phải khắc lại con dấu doanh nghiệp?

Luật doanh nghiệp năm 2021 đã bỏ đi quy định về việc thông báo mẫu dấu cho Sở kế hoạch và đầu tư biết. Dấu do doanh nghiệp tự khắc và tự quản lý, chịu trách nhiệm.

Khi có các thay đổi thông tin sau đây thì phải khắc lại con dấu:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Mã số DN;
 • Địa chỉ trụ sở chính.

Khi thay đổi tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp thì phải tiến hành khắc lại con dấu. Tuy nhiên đối với địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp có thể không cần khắc lên con dấu, để khi thay đổi trụ sở chính thì không cần phải đi khắc lại dấu.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Luật Việt An tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc sử dụng dịch vụ của Công ty Luật Việt An, Qúy khách hàng chỉ cần chuẩn bị các tài liệu để Luật Việt An soạn thảo hồ sơ và ký hồ sơ, mọi việc còn lại sẽ do Công ty luật Việt An tiến hành, bao gồm:

 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ.
 • Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư Hồ Chí Minh.
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.
 • Tư vấn và xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….

Công ty luật Việt An sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, khách hàng ký, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng tiến hành nộp hồ sơ, giải trình, thực hiện mọi thủ tục và nhận kết quả, gửi kết quả cho Quý khách hàng. Khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO