Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Trường hợp phải kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

Hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Số thuế GTGT phải nộp tại địa bàn vãng lai

Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ:

 • 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%
 • 1% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%

Tính trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Thời hạn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Theo quy định Luật quản lý thuế số 38 thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trường hợp người nộp thuế có công trình xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh liên quan tới nhiều địa phương

Trường hợp người nộp thuế có công trình xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh liên quan tới nhiều địa phương như: xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí,…, không xác định được doanh thu của công trình ở từng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng của doanh thu xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh chung với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho các tỉnh nơi có công trình đi qua. Số thuế GTGT phải nộp cho các tỉnh được tính theo tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của công trình tại từng tỉnh do người nộp thuế tự xác định nhân (x) với 2% doanh thu chưa có thuế GTGT của hoạt động xây dựng công trình.

Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động xây dựng công trình liên tỉnh được trừ (-) vào số thuế phải nộp trên Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Người nộp thuế lập Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (mẫu số 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) và sao gửi kèm theo Tờ khai thuế GTGT cho Cục Thuế nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT.

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đã nộp được khấu trừ

Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính.

Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Kê khai theo phụ lục PL 01-5/GTGT của Tờ khai 01/GTGT trụ sở chính.

Một số công văn hướng dẫn các trường hợp kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Dịch vụ sửa chữa ngoài tỉnh không phải thuế vãng lai

Theo Công văn số 1529/TCT-KK ngày 20/4/2017 của Tổng cục thuế:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH GE Power Việt Nam (trụ sở chính tại Hà Nội) ký hợp đồng kinh doanh với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên (Lilama) về việc cung cấp dịch vụ sửa chữa máy móc (mặt ghép vỏ ngoài tua bin số 2) thuộc dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 tại tỉnh Hà Tĩnh, phạm vi các công việc thực hiện theo hợp đồng gồm: thị sát, đo kiểm tra kích thước, sửa chữa mặt ghép vỏ ngoài tua bin cao trung áp, sửa chữa mặt ghép vỏ ngoài tua bin hạ áp và cung cấp dụng cụ, vật tư đặc chủng phục vụ công tác sửa chữa thì hoạt động này không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty không thành lập chi nhánh, do đó việc kê khai và nộp thuế GTGT đối với doanh thu phát sinh của hợp đồng nêu trên thực hiện kê khai tập trung tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.”

Cung cấp thiết bị kèm dịch vụ lắp đặt phải nộp thuế vãng lai:

Theo Công văn số 12184/CT-TTHT ngày 28/3/2018 của Cục thuế TP Hà Nội

“Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2016, Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát (có trụ sở chính tại Hà Nội) thực hiện ký hợp đồng khảo sát, thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và dịch vụ kỹ thuật công trình: đầu tư mới hệ thống cắt cuộn xeo 1 (đầu tư mới hệ thống dao cắt và các thiết bị phụ trợ) – nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam (có trụ sở tại Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) thì Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp, lắp đặt, thi công công trình tại Phú Thọ theo hướng dẫn tại điểm a, Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.”

Đại lý thuế Việt An cung cấp dịch vụ kê khai, nộp thuế, dịch vụ kế toán. Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ, xin vui lòng liên hệ Đại lý thuế Việt An để được hỗ trợ!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO