Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 02/2020

Trong tháng 02/2020, số doanh nghiệp thành lập mới là 9.163 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 96.817 tỷ đồng, tăng 55,3% về số doanh nghiệp và tăng 0,6% về số vốn so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 2 đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 02/2020 là 73.069 người, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 02/2020 là 3.630 doanh nghiệp, tăng 107,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới

Trong 02 tháng đầu năm 2020, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tiếp tục đạt mức cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, cả nước có 17.439 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 363.995 tỷ đồng, tăng 9,1% về số doanh nghiệp và tăng 47,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 02 tháng đầu năm 2020 đạt 20,9 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2019. (Vốn đăng ký tăng đột biến là do có 01 doanh nghiệp tại Hà Nội thành lập mới trong tháng 01/2020 đăng ký vốn lên đến 144.000 tỷ đồng. Trường hợp không tính doanh nghiệp này thì vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng đầu năm 2020 của cả nước chỉ có 219.995 tỷ đồng, giảm 11,1% so với cùng kỳ 2019, vốn đăng ký bình quân chỉ đạt 12,62 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ 2019).

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng đầu năm 2020 là 157.527 lao động, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 02 tháng đầu năm 2020 là 785.028 tỷ đồng (giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2019), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 363.995 tỷ đồng (tăng 47,1%) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 421.033 tỷ đồng (giảm 32,3%) với 5.749 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn. (Trường hợp không tính 144.000 tỷ đồng là vốn đăng ký mới của 01 doanh nghiệp tại Hà Nội thành lập trong tháng 01/2020 thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 02 tháng đầu năm 2020 là 641.028 tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ 2019).

– Phân theo lĩnh vực hoạt động:

Trong 02 tháng đầu năm 2020, có 265 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 1,5%) với tổng số vốn đăng ký là 5.505 tỷ đồng (chiếm 1,5%), tăng 17,3% về số doanh nghiệp, tăng 36,6% về số vốn so với cùng kỳ 2019; có 4.668 doanh nghiệp thuộc khu vực Công nghiệp và Xây dựng (chiếm 26,8%) với tổng số vốn đăng ký là 63.490 tỷ đồng (chiếm 17,4%), tăng 8,4% về số doanh nghiệp, giảm 0,4% về số vốn; có 12.506 doanh nghiệp thuộc khu vực Dịch vụ (chiếm 71,7%) với tổng số vốn đăng ký là 295.000 tỷ đồng (chiếm 81,0%), tăng 9,3% về số doanh nghiệp, tăng 64,2% về số vốn.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở các ngành: Bán buôn; bán lẻ; sữa chữa ô tô, xe máy với 5.738 doanh nghiệp (chiếm 32,9%) và số vốn đăng ký là 28.884 tỷ đồng (chiếm 7,9%); tiếp đến là ngành Xây dựng có 2.227 doanh nghiệp (chiếm 12,8%) với số vốn đăng ký là 36.663 tỷ đồng (chiếm 10,1%); ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo có 2.179 doanh nghiệp (chiếm 12,5%) với số vốn đăng ký là 21.519 tỷ đồng (chiếm 5,9%).

Có 13 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, các ngành có tỷ lệ tăng cao nhất là: Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (tăng 26,3%); Thông tin và truyền thông (tăng 19,9%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tăng 17,3%); Sản xuất, phân phối điện, nước, gas (tăng 15,1%); Giáo dục và đào tạo (tăng 13,8%); Khai khoáng (tăng 12,9%).

Có 04 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2019 là: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (giảm 10,7%), Hoạt động dịch vụ khác (giảm 6,3%); Kinh doanh bất động sản (giảm 5,8%) và Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 5,8%).

– Phân theo địa bàn:

Trong 02 tháng đầu năm 2020, tất cả 06 vùng lãnh thổ đều có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có 05 vùng lãnh thổ có số vốn đăng ký giảm và Đồng bằng sông Hồng là khu vực duy nhất có sự gia tăng cả về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn.

Khu vực Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 7.336 doanh nghiệp (chiếm 42,1% cả nước) và số vốn đăng ký là 98.026 tỷ đồng (chiếm 26,9% cả nước), tăng 14,5% về số doanh nghiệp và giảm 32,6% về số vốn so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tại TP. Hồ Chí Minh, có 5.595 doanh nghiệp (chiếm 76,3% của khu vực và chiếm 32,1% cả nước) với số vốn đăng ký là 80.216 tỷ đồng (chiếm 81,8% của khu vực và chiếm 22,0% cả nước), tăng 15,7% về số doanh nghiệp và giảm 37,2% về số vốn.

Tiếp đó là Đồng bằng Sông Hồng với 5.144 doanh nghiệp (chiếm 29,5% cả nước) và số vốn đăng ký là 228.159 tỷ đồng (chiếm 62,7% cả nước), tăng 1,3% về số doanh nghiệp và tăng 298,6% về số vốn so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Thủ đô Hà Nội có 3.356 doanh nghiệp (chiếm 65,2% của khu vực và chiếm 19,2% cả nước) với số vốn đăng ký là 212.176 tỷ đồng (chiếm 93,0% của khu vực và chiếm 58,3% cả nước), tăng 0,9% về số doanh nghiệp và tăng 568,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Đồng bằng sông Hồng là khu vực duy nhất có sự gia tăng đột biến về số vốn đăng ký của doanh nghiệp trong 02 tháng đầu năm 2020 là do có 01 doanh nghiệp tại Hà Nội thành lập trong tháng 01/2020 đăng ký vốn lên đến 144.000 tỷ đồng như đã nêu ở trên.

Trung du và miền núi phía Bắc có sự gia tăng mạnh mẽ nhất về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 711 doanh nghiệp (chiếm 4,1% cả nước), tăng 20,3% và số vốn đạt 6.400 tỷ đồng (chiếm 1,8%), giảm 28,0%.

– Phân theo quy mô vốn:

Doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 – 10 tỷ đồng với 15.661 doanh nghiệp (chiếm 89,8%, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2019). Một điểm đáng chú ý là số lượng doanh nghiệp thành lập mới ở quy mô vốn trên 50 tỷ đồng đang có sự giảm sút, cụ thể: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập ở quy mô từ 50 – 100 tỷ đồng là 210 doanh nghiệp (chiếm 1,2%, giảm 12,9% so với cùng kỳ 2019) và số doanh nghiệp đăng ký thành lập ở quy mô trên 100 tỷ đồng là 210 doanh nghiệp (chiếm 1,2%, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2019).

(Nguồn Cục Đăng ký kinh doanh).

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO