Các dự án phải xin Giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Sở Xây dựng

Nhà thầu nước ngoài khi thực hiện các dự án xây dựng tại Việt Nam phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật Việt Nam. Trong đó hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng thì cần chú ý cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng sao cho phù hợp. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách hàng về các dự án phải xin giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Sở Xây dựng.

Giấy phép nhà thầu nước ngoài

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020;
 • Luật Đầu tư công năm 2019;
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Giấy phép nhà thầu nước ngoài là gì?

Giấy phép nhà thầu nước ngoài được hiểu là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Các dự án phải xin Giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Sở Xây dựng

Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 104 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Khoản 33 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng như sau:

 • Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.
 • Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng (bao gồm cả giấy phép điều chỉnh) cho nhà thầu nước ngoài thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn của 02 tỉnh trở lên thì cơ quan có thẩm quyền cấp là Sở Xây dựng thuộc địa phương nơi nhà thầu nước ngoài dự kiến đặt văn phòng điều hành.

Như vậy, Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài khi thực hiện các dự án sau:

Dự án nhóm B và dự án nhóm C

Căn cứ Điều 9 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định tiêu chí phân loại dự án nhóm B cụ thể như sau:

Dự án nhóm B có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đến dưới 2.300 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực hoặc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:
Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ Đây là các dự án liên quan đến xây dựng, nâng cấp hoặc mở rộng hạ tầng giao thông, nhằm cải thiện việc vận chuyển và thông tin giữa các địa điểm. Các dự án trong lĩnh vực này có thể bao gồm xây dựng cầu, cảng, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ và các công trình khác liên quan đến giao thông.
Công nghiệp điện Đây là các dự án liên quan đến xây dựng và phát triển các nguồn năng lượng điện, bao gồm các nhà máy điện, nhà máy thủy điện, nhà máy điện gió, nhà máy nhiệt điện và các công trình hạ tầng liên quan. Mục tiêu của các dự án này là đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của đất nước.
Khai thác dầu khí Đây là các dự án liên quan đến khai thác, sản xuất và xử lý dầu khí. Các dự án này có thể bao gồm các cơ sở khai thác dầu và khí đốt, nhà máy lọc dầu, các cơ sở xử lý khí đốt và các hệ thống cung cấp liên quan đến dầu khí.
Hóa chất, phân bón, xi măng Đây là các dự án liên quan đến sản xuất và chế tạo các sản phẩm hóa chất, phân bón và xi măng. Các dự án này bao gồm xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất, cung cấp các nguyên liệu và công nghệ sản xuất liên quan đến ngành công nghiệp hóa chất, phân bón và xi măng.
Chế tạo máy, luyện kim Đây là các dự án liên quan đến chế tạo và sản xuất các thiết bị, máy móc và các sản phẩm luyện kim. Các dự án này bao gồm xây dựng và vận hành các nhà máy chế tạo máy, luyện kim và các cơ sở liên quan đến ngành công nghiệp chế tạo máy và luyện kim.
Dự án nhóm B có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng hoặc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:
 • Thứ nhất, dự án giao thông, trừ dự án cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ.

Thủy lợi: Đây là các dự án liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống thủy lợi, bao gồm các công trình như đập, hồ chứa, kênh mương, hệ thống thủy điện và các công trình khác liên quan đến khai thác, lưu trữ và sử dụng tài nguyên nước.

Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác: Đây là các dự án liên quan đến xây dựng và quản lý hệ thống cấp thoát nước, xử lý rác thải và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác như hệ thống xử lý nước thải, bãi chứa rác, hệ thống cấp nước và hệ thống xử lý môi trường.

 • Thứ hai, dự án kỹ thuật điện

Đây là các dự án liên quan đến sản xuất, phân phối và sử dụng điện. Các dự án này có thể bao gồm xây dựng nhà máy điện, hệ thống truyền tải điện, hệ thống phân phối điện và các công trình liên quan đến ngành công nghiệp điện.

 • Thứ ba, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử

Đây là các dự án liên quan đến sản xuất, lắp ráp và phân phối các thiết bị thông tin và điện tử như điện thoại, máy tính, linh kiện điện tử và các sản phẩm công nghệ thông tin khác.

 • Thứ tư, trong lĩnh vực hóa dược

Đây là các dự án liên quan đến sản xuất và chế tạo các sản phẩm hóa dược, bao gồm thuốc, dược phẩm và các sản phẩm y tế khác.

 • Thứ năm, lĩnh vực sản xuất vật liệu, trừ dự án thuộc lĩnh vực hóa chất, phân bón, xi măng.
 • Thứ sáu, xây dựng công trình cơ khí, trừ dự án chế tạo máy, luyện kim.
 • Thứ bảy, lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Đây là các dự án liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống bưu chính, viễn thông, bao gồm các công trình như mạng lưới viễn thông, trạm thu phát sóng, trung tâm dữ liệu và các hệ thống liên quan đến truyền thông và viễn thông.

Dự án nhóm B có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng hoặc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:
 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản

Các dự án này thường bao gồm việc xây dựng và vận hành các trang trại, nhà kính, hệ thống tưới tiêu, cơ sở chế biến, và các công trình liên quan đến sản xuất và gia công các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

Đây là các dự án nhằm bảo vệ và duy trì các hệ sinh thái độc đáo, bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ việc quản lý và khai thác bền vững các khu vực bảo tồn.

 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới

Các dự án này thường bao gồm việc xây dựng và cải thiện hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện và các công trình liên quan khác nhằm tạo ra một môi trường sống thuận lợi và bền vững cho cư dân trong khu đô thị mới.

Dự án nhóm B có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng hoặc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau:
 • Y tế, văn hóa, giáo dục

Các dự án trong lĩnh vực này có thể bao gồm xây dựng và nâng cấp các bệnh viện, trường học, cơ sở y tế, thư viện, cơ sở văn hóa và các công trình liên quan đến y tế, giáo dục và văn hóa.

 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình

Các dự án này có thể bao gồm xây dựng và cải tiến các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trạm phát sóng, trạm truyền hình và các công trình liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông.

 • Kho tàng

Các dự án này nhằm tạo ra không gian lưu giữ và trưng bày các tư liệu, hiện vật quý giá để phục vụ nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

 • Du lịch, thể dục thể thao

Các dự án này bao gồm xây dựng và nâng cấp các cơ sở du lịch, khu vui chơi giải trí, sân vận động, cơ sở thể dục thể thao và các công trình liên quan đến du lịch và thể thao.

 • Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở

Dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn của 02 tỉnh trở lên thì cơ quan có thẩm quyền cấp là Sở Xây dựng thuộc địa phương nơi nhà thầu nước ngoài dự kiến đặt văn phòng điều hành.

Quy trình xử lý hồ sơ cấp phép cho nhà thầu nước ngoài tại Sở Xây dựng

Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài theo quy định và nộp hồ sơ về Sở Xây dựng có thẩm quyền.

Bước 2: Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Sở xem xét hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung các dự án phải xin giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Sở Xây dựng. Quý khách hàng có nhu cầu làm hồ sơ, tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép trong hoạt động của doanh nghiệp vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO