Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

Khi đăng ký kinh doanh, thành lập công ty, người thành lập doanh  nghiệp phải nộp đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Luật doanh nghiệp 2020 quy định chi tiết về hình thức nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Các hình thức đăng ký kinh doanh

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Đăng ký kinh doanh qua hình thức nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Các bước thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tiếp

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định Luật doanh nghiệp 2020
 • Bước 2: Nộp hồ sơ: Người thành lập doanh nghiệp đến trụ sở cơ quan đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ, nộp lệ phí và nhận giấy biên nhận nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Bước 3: Nhận kết quả: đến ngày hẹn ghi trên giấy biên nhận, người thành lập doanh nghiệp đến trụ sở cơ quan đăng ký doanh nghiệp nhận kết quả hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ bị sửa đổi, bổ sung, người thành lập doanh nghiệp sửa đổi và nộp lại từ bước 2.

Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

Để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại để nộp hồ sơ thành lập công ty doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ thành lập công ty qua mạng điện tử.

Các bước thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

Bước 1: Lập tài khoản đăng ký kinh doanh

Người thành lập doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản tại  trang dangkyquamang.dkkd.gov.vn và gửi yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh, file scan bản căn cước công dân của người chủ tài khoản tới phòng đăng ký kinh doanh. Sau 01 ngày làm việc, Sở kể hoạch đầu tư sẽ gửi thông báo cho phép chủ tài khoản sử dụng tài khoản để nộp hồ sơ và ký hồ sơ.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Nộp hồ sơ, lệ phí online

Sau khi đăng nhập doanh nghiệp tạo hồ sơ theo hướng dẫn, sau đó nhập thông tin vào các mục tương ứng và tải bản scan 01 bộ hồ sơ vào các mục tương ứng.

Trước khi nộp hồ sơ, người thành lập doanh nghiệp nộp lệ phí qua tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Lưu ý: Mục văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục DKDN, doanh nghiệp tải văn bản ủy quyền và chứng minh thư người nộp hồ sơ công chứng vào cùng mục này.

Người liên hệ và người ký phải là cùng một người và sẽ là người liên hệ với phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả khi hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Nhận kết quả

Sau 3 ngày làm việc, đăng ký kinh doanh phòng sẽ trả lời tính hợp lệ của hồ sơ hoặc nội dung hồ sơ cần sửa đổi.

Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp cầm giấy biên nhận đến trụ sở cơ quan đăng ký doanh nghiệp nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu chính.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, người đăng ký thành lập doanh nghiệp nộp lại hồ sơ như bước 3.

Tài khoản đăng ký kinh doanh đã nộp có thể sử dụng để thông báo tài khoản ngân hàng của công ty và nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh nếu phát sinh trong quá trình hoạt động.

Như vậy, thành lập công ty qua mạng điện tử sẽ tiết kiệm công sức và chi phí đi lại cho doanh nghiệp đáng kể so với nộp hồ sơ trực tiếp tại sở kế hoạch đầu tư tuy rằng thủ tục ban đầu sẽ khá phức tạp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/ danh sách cổ đông đông sáng lập;
 • Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là cá nhân; Bản công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập đối với tổ chức tham gia thành lập công ty.
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ hoặc Hợp đồng dịch vụ và giấy giới thiệu với tổ chức nộp hồ sơ;
 • Bản công chứng chứng minh thư của người nộp hồ sơ.

Đăng ký kinh doanh qua dịch vụ bưu chính

Người đăng ký thành lập doanh nghiệp có thể ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

Các bước thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua dịch vụ bưu chính

Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và ủy quyển cho đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính

Bước 2: Tùy từng địa phương, Người thành lập doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau đó đơn vị dịch vụ bưu chính nhận hồ sơ gốc để nộp hồ sơ và nhận kết quả trả cho người thành lập doanh nghiệp.

Một số câu hỏi thường gặp khi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng hay trực tiếp, hay qua dịch vụ bưu chính có khác nhau không?

Hồ sơ đăng ký kinh doanh qua hình thức trực tiếp, qua mạng điện tử hay qua dịch vụ bưu chính đều giống nhau theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Có thể kết hợp các hình thức đăng ký doanh nghiệp không?

Tùy từng địa phương mà người đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty có thể sử dụng kết hợp các hình thức đăng ký doanh nghiệp như:

 • Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tiếp và nhận kết quả qua hình thức bưu chính;
 • Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mang điện tử và nhận kết quả trực tiếp;
 • Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử và nhận kết quả qua bưu chính;

Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử thì nộp lệ phí như thế nào?

Khi nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hệ thống có tích hợp hình thức thanh toán trực tuyến thông qua tài khoản ngân hàng của người đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đăng ký doanh nghiệp. Người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp lệ phí trước nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Có bắt buộc đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử?

 • Tại một số địa phương như Hà Nội, Hồ Chí Minh, hầu hết các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp thủ tục như thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng,… bắt buộc phải thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử.
 • Tuy nhiên, hầu hết các địa phương trên cả nước đã triển khai thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử để giảm tải thời gian đi lại cho doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ qua mạng điện tử có phải nộp bản gốc hồ sơ đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp?

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. Do đó, khi người đăng ký thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thì không cần phải nộp hồ sơ bằng bản giấy đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp xem xét tính hợp lệ hồ sơ nộp qua mạng điện tử và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Không có chữ ký số có nộp được hồ sơ đăng ký qua mạng không?

Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Như vậy, có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng mà không cần có chữ ký số.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, vui lòng liên hệ với công ty luật Việt An để được hướng dẫn chi tiết và cung cấp dịch vụ (nếu có nhu cầu)!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO