Số liệu về đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 10 tháng năm 2021

Trong 10 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 646 triệu USD (tăng 35,1% so với cùng kỳ). Trong đó:

 • Có 48 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 218,27 triệu USD (bằng 69,4% so với cùng kỳ);
 • Có 18 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm gần 427,76 triệu USD (gấp 2,6 lần so với cùng kỳ).

Phân theo ngành

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 ngành. Số liệu cụ thể như sau:

STT Lĩnh vực Số dự án mới Vốn Việt Nam đăng ký (USD) Lượt điều chỉnh vốn Vốn điều chỉnh (USD) Tổng vốn đăng ký (USD)
1 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ     3 270,805,800 270,805,800
2 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 14 106,927,061 5 41,213,079 148,140,140
3 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản     2 98,378,285 98,378,285
4 Công nghiệp chế biến, chế tạo 4 17,924,775 1 135,000 18,059,775
5 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 1 20,500,000     20,500,000
6 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 1 15,000 1 10,703,000 10,718,000
7 Dịch vụ khác 6 1,845,693 1 426,907 2,272,600
8 Thông tin và truyền thông 6 688,380     688,380
9 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 1 86,956     86,956
10 Xây dựng 6 1,712,773 1 204,506 1,917,279
11 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 1 79,969     79,969
12 Vận tải kho bãi     1 280,000 280,000
13 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 1 361,498     361,498

Từ sô liệu trên, cho thấy:

 • Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt trên 270,8 triệu USD, chiếm 41,9% tổng vốn đầu tư.
 • Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư gần 152 triệu USD, chiếm 23,5%.

Phân theo địa bàn

TT Địa bàn Số dự án mới Vốn Việt Nam đăng ký (USD) Lượt điều chỉnh vốn Vốn điều chỉnh (usd) Tổng vốn đăng ký (USD)
1 Mỹ 3 1,433,000 2 301,403,977 302,836,977
2 Singapore 6 20,760,372 2 -29,369,010 -8,808,638
3 Campuchia 4  417,000 2 88,936,090 89,353,090
4 Israel 2 1,550,000 1,550,000
5 Canada 2 32,079,969     32,079,969
6 Lào 3 15,678,325 2 32,145,195 47,823,520
7 Đức 1 32,000,000 32,000,000
8 Pháp 2 32,002,303     32,002,303
9 Hà Lan 1 32,000,000     32,000,000
10 Úc 3 2,948,629     2,948,629
11 Philippines 2 3,248,660     3,248,660
12 Trung Quốc 1 3,160,000 1 280,000 3,440,000
13 Indonesia 1 2,396,450     2,396,450
14 Hàn Quốc 2 886,956     886,956
16 Nhật Bản 4 486,539 1 204,506 691,045
17 Uganda 1 500,000     500,000
18 Thụy Điển 1 350,000     350,000
19 British Virgin Islands (BVI) 1 50,000 1 135,000 185,000
20 Đài Loan 2 193,902 1 -26,088.35 167,814

Từ số liệu trên, cho thấy:

 • Hoa Kỳ với 3 dự án đầu tư mới và 3 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 305,3 triệu USD, chiếm 47,3% tổng vốn đầu tư.
 • Campuchia với tổng vốn đầu tư gần 89,4 triệu USD, chiếm 13,8% tổng vốn đầu tư.

Lũy kế đến 20/10/2021, Việt Nam đã có 1.435 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 21,9 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (36,2%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,3%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (23,7%); Campuchia (13 %); Nga (12,8%);…

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO