Thủ tục giảm vốn công ty vốn đầu tư nước ngoài (Công ty FDI)

Nếu công ty chỉ có vốn Việt Nam thông thường chỉ có phải đăng ký vốn điều lệ thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài có hai loại vốn: vốn đầu tư và vốn điều lệ.

 • Vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty FDI) là vốn mà nhà đầu tư cam kết góp theo quy định và thời hạn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thông qua tài khoản vốn của công ty. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản vốn bắt buộc với công ty FDI, mục đích là để các nhà đầu tư góp vốn vào tài khoản này và sau đó chuyển tiền từ tài khoản này sang vốn điều lệ để hoạt động.
 • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn: là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty FDI có thể bằng hoặc ít hơn vốn đầu tư mà công ty đăng ký trên Giấy chứng nhận đầu tư.

Quy trình thực hiện thay đổi vốn công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Điều chỉnh vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi vốn điều lệ

 • 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cần nộp thêm:
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • 01 bản công chứng Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

 Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi vốn đầu tư

 • 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Báo cáo đầu tư đã nộp thông qua hệ thống đăng ký đầu tư nước ngoài;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • 01 bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất.

Điều kiện giảm vốn công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty FDI được quyền giảm vốn điều lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 • Vốn điều lệ không được các thành viên/Chủ sở hữu/Cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

Tại Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn không quy định về điều kiện công ty FDI được giảm vốn đầu tư. Tuy nhiên, từ các quy định về giảm vốn điều lệ, để được giảm vốn đầu tư, công ty FDI phải giải trình được nguồn vốn đầu tư chưa được giải ngân hết để chuyển trả lại cho các nhà đầu tư; báo cáo tài chính không hạch toán lỗ; nhà đầu tư đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Lưu ý khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Công ty giảm vốn thuộc trường hợp: Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên: Công ty phải góp đủ vốn đầu tư, vốn điều lệ đúng thời hạn và được ghi nhận tại Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Công ty chỉ được trả lại một phần cho các thành viên/ Cổ đông theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty giảm vốn thuộc trường hợp: Vốn điều lệ không được các thành viên/Chủ sở hữu/Cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020: Công ty thực hiện giảm vốn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.
 • Trường hợp công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong trường hợp cổ đông chưa góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại Luật doanh nghiệp 2020: Trước khi doanh nghiệp nộp hồ sơ giảm vốn, hội đồng quản trị lập phương án và thực hiện bán cổ phần chưa thanh toán cho các cổ đông hiện hữu, trường hợp không có cổ đông hiện hữu mua, Hội đồng quản trị chào bán riêng lẻ theo quy định về chào bán cổ phần và chào bán cổ phần riêng lẻ tại Luật doanh nghiệp 2020.

Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục giảm vốn công ty có vốn đầu tư nước ngoài (công ty FDI) xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO