Địa vị pháp lý và mục tiêu hoạt động của VIAC

Trong hoạt động kinh doanh thương mại, không thể trách khỏi các tranh chấp trong kinh doanh. Khi đó người ta sẽ thường chọn giải quyết theo phương thức trọng tài vì một số lý do mà phương thức này mang lại. Một trong những trung tâm trọng tài uy tín thường được các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp đó là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (gọi tắt là VIAC). Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ tóm tắt khái quát về địa vị pháp lý và mục tiêu hoạt động của VIAC.

Trung tâm trọng tài quốc tế VIAC là gì?

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (có tên tiếng anh là: Vietnam International Arbitration Centre) (được viết tắt là: VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28.4.1993 của Thủ tướng Chính phủ dựa trên cơ hợp nhất Hội đồng Trọng tài Ngoại thương và Hội đồng Trọng tài Hàng hải. Trung tâm VIAC là một tổ chức hoạt động độc lập và có uy tín trên quốc tế. Các phán quyết của VIAC được công nhận và thi hành tại Việt Nam cũng như trên 170 quốc gia, vùng lãnh thổ theo Công ước New York 1958 về Công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài.

Trung tâm VIAC là tổ chức trọng tài, hòa giải hàng đầu tại Việt Nam và đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp trong và ngoài nước liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác. Trung tâm thu hút sự tham gia của các bên tranh chấp từ hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam cũng như các quốc gia, vùng lãnh thổ là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam.

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động và phát triển, Trung tâm VIAC đã không ngừng nỗ lực vươn lên, xây dựng uy tín và đáng tin cậy trong việc cung cấp giải pháp công lý cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trung tâm trở thành nơi dựa vào cho những doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả. Sự phát triển ấn tượng này của VIAC góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy môi trường kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Việt Nam, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động thương mại quốc tế.

Mục tiêu của VIAC

VIAC đặt mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp khác theo quy định của pháp luật một cách thân thiện, công bằng, thuận lợi và nhanh chóng. Bằng cách giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả và chính xác, VIAC đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Qua việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức khác, VIAC thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ giữa các bên trong nước. Đồng thời, VIAC cũng góp phần xây dựng và củng cố các mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngoài.

Lĩnh vực hoạt động của VIAC

Trung tâm trọng tài quốc tế VIAC hoạt động trong hai lĩnh vực chính đó là:

VIAC có hai lĩnh vực hoạt động chính:

 • Cung cấp dịch vụ giải quyết các tranh chấp: VIAC đảm nhận vai trò giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp thương mại thông qua ba phương thức chính là trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp khác theo quy định của pháp luật. Trung tâm xử lý các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại, bao gồm các vấn đề như mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động liên quan đến tạo lợi nhuận. Ngoài ra, VIAC cũng giải quyết tranh chấp giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại, cũng như tranh chấp khác được pháp luật quy định giải quyết bằng trọng tài, hòa giải và các phương thức khác.
 • Tham mưu, tư vấn về chính sách và pháp luật kinh tế: Ngoài việc giải quyết tranh chấp, VIAC còn chuyên sâu trong việc tham mưu, tư vấn về chính sách và pháp luật kinh tế liên quan đến thương mại và đầu tư. Trung tâm đóng góp vào việc nâng cao năng lực pháp lý, quản trị rủi ro, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước. Điều này giúp tạo ra môi trường kinh doanh ổn định và thuận lợi, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động thương mại và đầu tư một cách an toàn và hiệu quả.

Chức năng của VIAC

Theo Điều lệ của VIAC, trung tâm có các chức năng chính sau:

 • Tổ chức hoạt động giải quyết tranh chấp: VIAC có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện các hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc tiếp nhận, xem xét và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác có liên quan đến kinh doanh. VIAC đảm bảo quy trình giải quyết được thực hiện một cách công bằng, đáng tin cậy và hiệu quả.
 • Hỗ trợ hành chính và văn phòng: VIAC cung cấp hỗ trợ về mặt hành chính và văn phòng cho các bên tham gia trong quá trình giải quyết tranh chấp. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn về quy trình, thủ tục và các yêu cầu liên quan đến việc trọng tài và giải quyết tranh chấp thương mại. Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi để các bên có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Trợ giúp khác trong quá trình giải quyết tranh chấp: Ngoài hỗ trợ hành chính và văn phòng, VIAC còn cung cấp các trợ giúp khác để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giải quyết tranh chấp. Điều này bao gồm việc hỗ trợ trong việc lựa chọn trọng tài, chọn lựa các chuyên gia có liên quan và thực hiện các biện pháp khác nhau để đảm bảo quá trình giải quyết diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả.

Tóm lại, VIAC không chỉ là tổ chức chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả, mà còn đảm nhận vai trò hỗ trợ và đồng hành với các bên tham gia trong quá trình giải quyết tranh chấp thương mại.

Nhiệm vụ, quyền hạn của VIAC

Theo điều lệ, VIAC có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

 • Tổ chức và điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp: VIAC tổ chức và điều phối quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp khác theo quy định của pháp luật. Trong quá trình này, VIAC hỗ trợ trọng tài viên và hòa giải viên về các vấn đề hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác.
 • Nghiên cứu, tham mưu và tư vấn về chính sách, pháp luật: VIAC thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tham mưu và tư vấn về chính sách, pháp luật liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân khác. Trung tâm đóng góp vào hoàn thiện thể chế, giải quyết khó khăn vướng mắc, và thúc đẩy thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế.
 • Cung cấp dịch vụ chỉ định trọng tài viên và hòa giải viên: VIAC cung cấp dịch vụ chỉ định các trọng tài viên, hòa giải viên, thành viên ban tranh chấp và các dịch vụ chỉ định khác liên quan đến quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với quy định pháp luật và mục tiêu hoạt động của Trung tâm.
 • Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, xúc tiến thương mại, đầu tư và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong quản trị rủi ro, phòng ngừa và xử lý tranh chấp, thúc đẩy sự phát triển của phương thức trọng tài, hòa giải và mở rộng các hoạt động khác của Trung tâm.

Vì sao nên chọn trung tâm VIAC để giải quyết tranh chấp?

Khi cần giải quyết các tranh chấp liên quan đến kinh doanh thương mại, các bên thường lựa chọn VIAC để giải quyết các tranh chấp này theo phương thức trọng tài vì những lý do sau đây:

 • Trọng tài viên có chuyên môn sâu: VIAC có đội ngũ trọng tài viên có chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực, đảm bảo sự hiểu biết chính xác và sâu sắc về các vấn đề phức tạp liên quan đến tranh chấp.
 • Bảo mật thông tin: Nội dung tranh chấp được giữ bí mật tại VIAC, đảm bảo các bên liên quan không phải lo ngại về việc thông tin quan trọng bị rò rỉ hay ảnh hưởng đến uy tín và danh dự.
 • Thời gian giải quyết nhanh chóng với chi phí hợp lý: VIAC giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả và nhanh chóng, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí đối với các bên tham gia tranh chấp.
 • Phán quyết trọng tài được chuyển thẳng sang cơ quan thi hành án Việt Nam: Phán quyết trọng tài của VIAC có thể được chuyển trực tiếp sang cơ quan thi hành án Việt Nam để thi hành, không cần thủ tục công nhận và thi hành tại Tòa án. Điều này giúp tăng tính hiệu quả và tốc độ trong việc thi hành phán quyết.
 • Phạm vi thi hành quốc tế: Trường hợp phán quyết trọng tài của VIAC cần thi hành tại nước ngoài, nó được công nhận và thi hành tại 170 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên của Công ước New York năm 1958, đảm bảo tính rộng lớn và hiệu quả của quyết định.
 • Đội ngũ trọng tài viên và ban thư ký chuyên nghiệp: VIAC sở hữu đội ngũ trọng tài viên chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, cùng với ban thư ký được đào tạo chuyên nghiệp, đảm bảo quy trình giải quyết tranh chấp diễn ra một cách chính xác và công bằng.

Trên đây là bài viết về địa vị pháp lý và mục tiêu hoạt động của VIAC, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về pháp luật dân sự, pháp luật kinh doanh, thương mại, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục
Tags:

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO