Dịch vụ đăng ký nội quy lao động

Khi vận hành một doanh nghiệp, việc thiết lập và duy trì nội quy lao động trong đơn vị sử dụng lao động là một tất yếu để duy trì trật tự lao động, phát triển doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo nội quy lao động được áp dụng phù hợp, hạn chế sự lạm quyền của người sử dụng lao động, pháp luật quy định trách nhiệm đăng ký nội quy lao động của đơn vị sử dụng lao động. Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp dịch vụ đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật.

Nội quy lao động

Căn cứ pháp lý

 • Bộ Luật lao động năm 2019;
 • Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
 • Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Nội quy lao động là gì?

 • Hiện nay, pháp luật không có quy định định nghĩa về nội quy lao động. Có thể hiểu, nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử chung phù hợp với đặc điểm riêng của đơn vị sử dụng lao động mà người lao động phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động.
 • Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 118 Bộ luật lao động 2019.
 • Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Trường hợp phải đăng ký nội quy lao động

 • Theo Khoản 1 Điều 119 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.
 • Như vậy, nếu đơn vị sử dụng lao động sử dụng từ 10 người trở lên phải đăng ký nội quy lao động. Đối với đơn vị sử dụng lao động dưới 10 người thì không bắt buộc phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản nên việc đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp này là không bắt buộc.
 • Quy định về việc đăng ký nội quy lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thể hiện sự tham gia quản lý nhà nước trong việc ban hành nội quy lao động nhằm kiểm soát sự tuân theo pháp luật của nội quy lao động, hạn chế sự lạm quyền của người sử dụng lao động gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Thẩm quyền xác nhận

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động là Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh. Hiện nay, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

Ngoài ra theo Khoản 4 Điều 119 Bộ luật lao động 2019, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định.

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Theo quy định tại Điều 120 Bộ luật lao động 2019, thành phần hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 • Nội quy lao động;
 • Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Trình tự thủ tục tiến hành đăng ký nội quy lao động được hướng dẫn cụ thể tại Mục I.8 Phụ lục II của Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH, bao gồm những bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cách thức thực hiện: Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền);
 • Nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền);
 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động.

Trong trường hợp không có yêu cầu sửa đổi bổ sung, Sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ, hồ sơ sẽ mặc định được coi là hợp lệ và nội quy lao động sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Xử lý vi phạm về đăng ký nội quy lao động

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP, người sử dụng lao động không đăng ký nội quy lao động theo quy định pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt này cũng được áp dụng đối với trường hợp người lao động không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên hoặc sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực.

Một số lưu ý

 • Việc đăng ký nội quy lao động sẽ không phải nộp phí, lệ phí.
 • Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Dịch vụ đăng ký nội quy lao động của Luật Việt An

 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng soạn thảo nội quy lao động hoặc trực tiếp soạn thảo nội quy lao động;
 • Tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền các vấn đề phát sinh liên quan.
 • Tư vấn pháp luật lao động trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, xử lý các mâu thuẫn, tranh chấp lao động phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ về dịch vụ đăng ký nội quy lao động, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO