Tư vấn soạn thảo nội quy lao động

Công ty luật Việt An được thành lập vào năm 2007, được công nhận là Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Sau 15 năm hoạt động, Luật Việt An vơi s02 văn phòng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, chúng tôi tự hào là một trong những công ty luật uy tín nhất, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ, dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ, dịch vụ đại lý thuế tại Việt Nam. Công ty Luật Việt An giới thiệu một số nội dung liên quan đến nội quy lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam như sau:

Khái niệm nội quy lao động theo pháp luật Việt Nam

Nội quy lao động là một văn bản do người sử dụng lao động ban hành ra nhằm tạo ra và duy trì kỷ luật trong lao động của đơn vị và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của quá trình sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, nội quy lao động cũng là cơ sở để xử lý kỷ luật đối với người lao động có hành vi vi phạm.

Căn cứ soạn thảo nội quy lao động tại Việt Nam

 • Người sử dụng lao động có thể căn cứ và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để soạn thảo nội quy lao động theo các quy định của pháp luật lao động.
 • Người sử dụng lao động có thể lấy kiến soạn thảo của Ban chấp hành công đoàn hoặc đại diện của người lao động.
 • Sau khi đã soạn thảo xong, người sử dụng lao động ký quyết định công bố nội quy lao động và thông báo công khai trong đơn vị và nếu đơn vị có trên 10 lao động cần thực hiện đăng ký nội quy lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung nội quy lao động theo pháp luật Việt Nam

Theo quy định tại Điều 119 Bộ Luật lao động 2012:

“1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

 1. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

 1. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
 2. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.”

Căn cứ vào quy định trên, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì công ty bắt buộc phải có nội quy lao động. Theo đó, Nội quy lao động bắt buộc phải lập thành văn bản và bao gồm những nội dung chính như sau:

Quy định thời gian làm việc, nghỉ ngơi của công ty

 • Quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần;
 • Ca làm việc;
 • Thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc;
 • Làm thêm giờ (nếu có);
 • Làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt;
 • Thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ;
 • Nghỉ chuyển ca;
 • Ngày nghỉ hàng tuần;
 • Nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;

Quy định trật tự tại nơi làm việc

 • Phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc;
 • Văn hóa ứng xử, trang phục;
 • Tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình).

Quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

 • Trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;
 • Chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân;
 • Vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc;
 • Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Dịch vụ của Luật Việt An về tư vấn soạn thảo nội quy lao động

 • Tư vấn giúp khách hàng soạn thảo nội quy lao động hoặc trực tiếp soạn thảo nội quy lao động.
 • Tư vấn thủ tục đăng ký nội quy lao động.
 • Đại diện khách hàng đăng ký nội quy lao động.
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc soạn thảo nội quy lao động tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật Việt An để được tư vấn!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO