Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm sức khoẻ

Bảo hiểm là một trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Do vậy, để thành lập công ty kinh doanh các loại hình bảo hiểm nói chung và công ty bảo hiểm sức khỏe nói riêng, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy điều kiện thành lập công ty bảo hiểm sức khoẻ gồm những gì?

Căn cứ pháp lý

 • Biểu Cam kết Việt Nam trong WTO.
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.
 • Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
 • Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Bảo hiểm sức khỏe là gì?

Căn cứ Khoản 15 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định về khái niệm bảo hiểm sức khỏe như sau: “Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe.

Như vậy, bảo hiểm sức khỏe là sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm nhằm bảo vệ tài chính cho khách hàng trước các rủi ro liên quan đến sức khỏe, tính mạng. Ngoài ra bảo hiểm sức khỏe cũng có thể được coi là một hình thức tiết kiệm với mức lãi suất ổn định

Các loại hình cơ bản của bảo hiểm sức khỏe

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022, bảo hiểm sức khỏe được chia thành 3 loại chính:

Bảo hiểm tai nạn con người

 • Là loại hình bảo hiểm trong trường hợp rủi ro tai nạn dẫn đến tử vong, thương tật hay các vấn đề khác làm phát sinh các chi phí y tế cho người được bảo hiểm.
 • Các quyền lợi bảo hiểm sẽ được bồi thường theo chi phí thực tế hoặc tỷ lệ số tiền bảo hiểm tuỳ từng sản phẩm của mỗi công ty.

Bảo hiểm y tế

 • Là loại hình bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo đó, người mua bảo hiểm y tế sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị, phục hồi sức khỏe,… nếu không may xảy ra tai nạn, ốm đau.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

 • Đây là loại hình bảo hiểm giúp các khách hàng được chăm sóc y tế tốt nhất với nhiều quyền lợi, được chi trả theo thực tế và hạn mức từng quyền lợi đối với các quyền lợi bảo hiểm nội trú, ngoại trú, nha khoa, thai sản, cấy ghép nội tạng…

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với kinh doanh bảo hiểm

Cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

Dựa theo mục 7 Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO quy định về dịch vụ tài chính có thể thấy, Việt Nam khi gia nhập WTO đã cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường đối bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm ở Việt Nam cho phân ngành: Bảo hiểm gốc (Bảo hiểm nhân thọ, trừ bảo hiểm y tế, bảo hiểm phi nhân thọ), Tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm, Trung gian bảo hiểm (như môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm).

Cam kết của Việt Nam trong CPTPP

Những cam kết của Việt Nam về việc mở cửa dịch vụ phụ trợ bảo hiểm trong CPTPP cũng tương đồng với cam kết trong WTO. Theo đó, tại Chương 11 Biểu cam kết về dịch vụ tài chính, Việt Nam cam kết không hạn chế đối với các dịch vụ tài chính bao gồm: tất cả dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm. Trong đó, các loại hình bảo hiểm gồm: bảo hiểm trực tiếp (nhân thọ; phi nhân thọ); tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm; trung gian bảo hiểm; các dịch vụ phụ trợ cho bảo hiểm (tư vấn, thống kê, đánh giá rủi ro và dịch vụ giải quyết khiếu nại).

Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm sức khỏe

Điều kiện về vốn pháp định

Điều đầu tiên để thành lập công ty kinh doanh bảo hiểm là phải đáp ứng được điều kiện về vốn pháp định theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 133 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 về vốn pháp định khi thành lập công ty bảo hiểm sức khỏe như sau:

 • Vốn điều lệ được góp bằng Đồng Việt Nam và không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ;
 • Cổ đông, thành viên góp vốn không được sử dụng vốn vay, nguồn vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn.

Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định về vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam.

Lưu ý:

Doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập, tổ chức và hoạt động trước ngày 01/7/2023 có số vốn điều lệ thấp hơn mức nêu trên thì trước ngày 01/01/2028 phải hoàn thành việc bổ sung đủ vốn điều lệ và ký quỹ theo quy định.

Điều kiện về cổ đông thành viên góp vốn thành lập

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 64 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn thành lập:

 • Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp
 • Tổ chức có tư cách pháp nhân, đang hoạt động hợp pháp;
 • Trường hợp tham gia góp từ 10% vốn điều lệ trở lên thì phải kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đáp ứng các điều kiện về tài chính theo quy định của Chính phủ;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm đã được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm mới phải kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Luật này.

Đối với tổ chức Việt Nam

 • Có tổng tài sản không thấp hơn 2.000 tỷ Đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Đối với tổ chức nước ngoài

Thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm sức khỏe phải là tổ chức và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam;
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam
 • Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
 • Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Điều kiện về nhân sự

Điều kiện chung

 • Có quyền quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp;
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm
 • Không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

Điều kiện đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên

 • Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung nêu trên;
 • Có bằng đại học trở lên;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên có ít nhất 05 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng/có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng; thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên có ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng/có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

Điều kiện đối với chức danh Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật

 • Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung nêu trên;
 • Có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành khác và có chứng chỉ bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài nước cấp;
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, trong đó có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, người kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;
 • Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định

Theo Điều 134 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như sau:

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm:
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
 • Dự thảo điều lệ công ty;
 • Phương án hoạt động 05 năm đầu, trong đó nêu rõ các nội dung hoạt động dự kiến triển khai;
 • Sơ yếu lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp, bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật;
 • Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân sáng lập hoặc thành viên, cổ đông dự kiến góp từ 10% vốn điều lệ trở lên và các tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn thành lập; điều kiện về vốn; điều kiện về nhân sự.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty bảo hiểm sức khỏe xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO