Giải quyết tranh chấp nội bộ công ty TNHH

Hiện nay, việc giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là nhu cầu phổ biến của các công ty, doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường phải đối mặt với những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trong nội bộ. Vậy phải giải quyết tranh chấp như thế nào? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết về giải quyết tranh chấp nội bộ công ty TNHH dưới đây.

giải quyết tranh chấp

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;
 • Luật Doanh nghiệp 2020 ;
 • Luật Trọng tài thương mại 2010;
 • Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại.

Khái niệm về tranh chấp nội bộ công ty TNHH

Tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp là những mâu thuẫn, những bất đồng giữa các cá nhân, tổ chức trong công ty phát sinh trong quá trình thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức công ty.

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì tranh chấp trong nội bộ công ty TNHH sẽ bao gồm tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Các tranh chấp nội bộ phát sinh trong công ty TNHH

Các nhóm tranh chấp thường phát sinh trong công ty TNHH bao gồm:

Tranh chấp giữa một bên là Công ty và một bên là thành viên/ cổ đông của công ty

Tranh chấp này thường liên quan đến việc các thành viên không đáp ứng đủ cam kết góp vốn hoặc đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tranh chấp về định giá tài sản khi góp vốn hoặc không chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, cũng như tranh chấp về quyền và lợi ích, phân chia lợi nhuận.

Tranh chấp giữa một bên là Công ty với một bên là người quản lý trong Công ty trách nhiệm hữu hạn

Tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty TNHH là những mâu thuẫn, bất đồng giữa công ty với người quản lý trong công ty phát sinh trong quá trình thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản, chuyển đổi hình thức tổ chức.

Tranh chấp này phát sinh từ các quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên mà người quản lý cho rằng là không công bằng hoặc không hợp pháp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các thành viên trong công ty. Các tranh chấp này thường rất căng thẳng và khiến cho các bên liên quan không biết cách xử lý, dẫn đến việc tranh chấp ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng hơn.

Tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau

Thường thì các tranh chấp này xoay quanh các vấn đề như chọn người đại diện theo pháp luật, quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty.

Cách thức giải quyết tranh chấp nội bộ công ty TNHH

Có nhiều phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty TNHH, bao gồm:

Thương lượng và hòa giải

Phương thức giải quyết tranh chấp có thể do các thành viên thỏa thuận trong điều lệ thành lập công ty. Phương thức thương lượng thường được lựa chọn là phương thức giải quyết tranh chấp đầu tiên, thể hiện thiện chí của các bên trong việc giải quyết tranh chấp. Phương thức tổ chức, phối hợp và ra quyết định trong phương thức thương lượng được các thành viên công ty xác định rõ ràng để thống nhất một quy trình giải quyết tranh chấp chuẩn mực, thân thiện với tài chính, vật lực và nhân lực của công ty.

Về phương thức hòa giải, các cổ đông có thể thỏa thuận phương thức hòa giải giải quyết tranh chấp theo Điều lệ công ty (Điều 6 Nghị định 22/2017/NĐ-CP). Đây là một phương pháp bí mật đảm bảo quyền tự định đoạt của các bên và quyền được giải quyết nhanh chóng, tuy nhiên biên bản hòa giải thành dù có được đưa ra cũng không mang tính ràng buộc các bên thi hành trừ khi được công nhận bởi Tòa án theo thủ tục luật định.

Trọng tài

 • Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập trước hoặc sau khi có tranh chấp, bằng văn bản, dưới hình thức là một thỏa thuận riêng hoặc một điều khoản trong hợp đồng. (Luật Trọng tài Thương mại 2010, Điều 5(1)).
 • Khác với tòa án là có hai cấp xét xử thông thường là sơ thẩm và phúc thẩm, việc giải quyết tranh chấp qua trọng tài có ưu điểm là thủ tục giải quyết tranh chấp nhanh gọn, đơn giản và linh hoạt giúp cho các doanh nghiệp bảo đảm quá trình kinh doanh ổn định.
 • Giải quyết tranh chấp qua trọng tài sẽ bảo vệ các bí mật thông tin tranh chấp không làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Vì trọng tài là hình thức xét xử kín, nhằm đảm bảo thông tin của các bên. Các bên vẫn có thể thực hiện giao dịch mà không lộ thông tin kinh doanh ra ngoài, làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.
 • Các bên có quyền tự do thỏa thuận lựa chọn một trọng tài dựa trên trình độ, năng lực; sự hiểu biết vững vàng của họ về thương mại quốc tế, về các lĩnh vực chuyên biệt.

Tòa án

Đây là phương thức mang tính quyền lực nhà nước cao nhất và có giá trị cao trong cưỡng chế thi hành án. Việc khởi kiện và giải quyết tranh chấp tại Tòa án phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ và được quy định trong Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, những tranh chấp nội bộ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp Tỉnh. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp, bên có quyền lợi bị ảnh hưởng có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp Tỉnh nơi bị đơn cư trú nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở nếu bị đơn là pháp nhân.

Đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp

Về hình thức, Đơn khởi kiện tranh chấp nội bộ Công ty phải được làm theo Mẫu Đơn khởi kiện Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có)
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty TNHH

Với kinh nghiệm dày dặn, Luật Việt An có thể hỗ trợ quý khách trong việc:

 • Tư vấn cho Khách hàng về sự phù hợp của các yêu cầu và đề xuất phương án giải quyết tranh chấp;
 • Trao đổi với Khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp và lên kế hoạch phối hợp thực hiện;
 • Đại diện đàm phán với các bên liên quan để đàm phán nhằm đưa ra phương án giải quyết các tranh chấp nội bộ bằng con đường thương lượng;
 • Phối hợp cùng với Khách hàng tham gia các buổi làm việc, trao đổi, thỏa thuận để giải quyết các tranh chấp nội bộ thông qua Hòa giải;
 • Tư vấn, đại diện Khách hàng tham dự các cuộc họp để giải quyết tranh chấp.
 • Đại diện Khách hàng khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng nội bộ công ty TNHH xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giải quyết tranh chấp

  Giải quyết tranh chấp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO