Thay đổi địa chỉ kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ kinh doanh trong phạm vi cùng quận, cùng tỉnh hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Khi thay đổi địa chỉ kinh doanh của công ty và các đơn vị trực thuộc như: chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ tại cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Thay đổi địa chỉ kinh doanh của công ty

Thay đổi địa chỉ trong cùng quận, cùng xã phường

Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trong cùng quận không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi thay đổi trụ sở công ty cùng quận, doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sau đó thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin địa chỉ tại hoá đơn và các giấy phép khác của doanh nghiệp.

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ tại Phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi thông tin địa chỉ tại hoá đơn

 • Nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng hoá đơn đã phát hành thì doanh nghiệp gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn và được sử dụng hoá đơn theo địa chỉ mới ngay khi được cơ quan thuế tiếp nhận.
 • Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hoá đơn đã phát hành thì doanh nghiệp hủy hóa đơn và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới để sử dụng.

Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ tại các giấy tờ khác

 • Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ với bên bảo hiểm xã hội, thay đổi thông tin địa chỉ tại ngân hàng, …
 • Thực hiện tục thay đổi thông tin địa chỉ trên các giấy phép con, giấy chứng nhận của doanh nghiệp có thông tin địa chỉ;
 • Thông báo cho đối tác, khách hàng về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp.

Thay đổi địa chỉ khác quận, khác tỉnh

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ tại cơ quan thuế chuyển đi

 • Thành phần hồ sơ: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo 105/2020/TT-BTC.
 • Hoá đơn:
 • Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết, doanh nghiệp nộp:
 • Báo cáo tình sử dụng hoá đơn .
 • Thông báo kết quả huỷ hoá đơn.
 • Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết, doanh nghiệp nộp:
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.
 • Bảng kê chi tiết hoá đơn chưa sử dụng.
 • Trường hợp doanh nghiệp có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải làm báo cáo hoặc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của cơ quan thuế nơi chuyển đi. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Bước 3: Khắc dấu và trả dấu

Trường hợp con dấu pháp nhân của công ty còn thông tin địa chỉ cũ thì cần thực hiện thủ tục khắc lại con dấu mới.

Trường hợp con dấu cũ của doanh nghiệp do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp liên hệ cơ quan công an để thực hiện hồ sơ trả dấu. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Công văn trả dấu.
 • Giấy giới thiệu.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Con dấu.
 • Bản chính giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

Bước 4: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ tại cơ quan thuế chuyển đến

 • Hoá đơn:
 • Nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết, doanh nghiệp nộp:
 • Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn.
 • Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng.
 • Nếu doanh nghiệp đã nộp thông báo kết quả huỷ hoá đơn tại cơ quan thuế chuyển đi: Doanh nghiệp thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới để sử dụng.

Bước 5: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ tại các cơ quan, tổ chức khác

 • Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ với cơ quan bảo hiểm xã hội, thay đổi thông tin địa chỉ tại ngân hàng, …
 • Thực hiện tục thay đổi thông tin địa chỉ trên các giấy phép con, giấy chứng nhận của doanh nghiệp có thông tin địa chỉ;
 • Thông báo cho đối tác, khách hàng về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp.

Một số lưu ý khi thay đổi địa chỉ kinh doanh:

 • Trước khi doanh nghiệp nộp tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08-MST), doanh nghiệp cần kiểm tra lại nghĩa vụ kê khai, báo cáo của doanh nghiệp và thực hiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung nếu phát hiện sai sót.
 • Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.
 • Trong quá trình làm hồ sơ thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp không được xuất hóa đơn.

Dịch vụ của Luật Việt An về thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh

 • Tư vấn các điều kiện và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi địa chỉ kinh doanh;
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ kinh doanh;
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi địa chỉ kinh doanh.

Mọi vướng mắc trong quá trình thay đổi thay đổi địa chỉ kinh doanh Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được tư vấn chi tiết.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO