Thông báo hoạt động khuyến mại

Khi doanh nghiệp muốn khuếch trương các sản phẩm, dịch vụ, một thương hiệu tới tay người tiêu dùng hoặc đưa các sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường thường lựa chọn hình thức khuyến mại sẩn phẩm. Hoạt động khuyến mại sản phẩm tưởng như là “cho không biếu không” nhưng thực chất là một kênh quảng cáo vô cùng hữu hiệu khi ra mắt thị trường một sản phẩm, dịch vụ mới hoặc muốn thị trường tập trung, hướng tới sản phẩm, thương hiệu của đơn vị mình.

Các văn bản pháp luật liên quan đến thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

 • Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005 (Tham khảo từ Điều 88 đến Điều 101);
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (Tham khảo từ Điều 2 đến Điều 22, Toàn bộ Chương II của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).

Các hình thức khuyến mại phải thông báo

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức sau:

 • Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
 • Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Các trường hợp không phải thực hiện thông báo khuyến mại

Khi khuyến mại theo các hình thức nêu trên, thương nhân không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi:

 • Thương nhân thực hiện các chươngtrình khuyến mại  theo quy định có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
 • Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Khác biệt giữa thông báo hoạt động khuyến mại với đăng ký hoạt động khuyến mại

Tiêu chí Thông báo hoạt động khuyến mại Đăng ký hoạt động khuyến mại
 

Hình thức khuyến mại

–  Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền·

–  Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

–  Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

–  Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

–  Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)

–  Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác;

–  Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

–  Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);

–  Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin

–  Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

 

Thẩm quyền  

Sở Công Thương nơi tổ chức hoạt động khuyến mại.

·  Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

·  Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Thời gian nộp hồ sơ Thông báo được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại. Hồ sơ phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.
Thành phần hồ sơ Thông báo thực hiện khuyến mại

(Mẫu số 01, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP)

–      Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Mẫu số 02, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP)

–      Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu số 03, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP)

–      Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

–      Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Thời gian xử lý Không quy định 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Kết quả nhận được Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại sau khi đã nộp thông báo khuyến mại. Trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân.
Sau khi kết thúc Không nộp ngân sách nhà nước nếu không khuyến mại hết hàng hoá, dịch vụ. Trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng khi chương trình khuyến mại mang tính may rủi.

Một số câu hỏi liên quan đến thông báo hoạt động khuyến mại

Công ty tôi thực hiện khuyến mại dùng thử sản phẩm dưới 100tr đồng có phải thực hiện thông báo khuyến mại không?

Nếu tổng giá trị khuyến mại cho một chương trình khuyến mại dưới 100 tr đồng thì công ty bạn không phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại.

Khi thông báo hoạt động khuyến mại có cần có văn bản chấp thuận của Sở Công thương không?

Không, chỉ cần thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và thời gian thực hiện khuyến mại phải thực hiện sau khi đã nộp thông báo khuyến mại.

Công ty tôi có chương trình cho người bán lẻ dùng thử sản phẩm khi nhân viên bán hàng đi chào hàng trong tháng 7 và tháng 8. Trường hợp tính theo 2 tháng thì trên 100 triệu và tính theo từng tháng thì dưới 100 triệu thì chúng tôi có phải thông báo khuyến mại đến Sở công thương không?

Tổng giá trị giải thưởng của một chương trình khuyến mại được xác định căn cứ theo tổng giá trị của toàn bộ giải thưởng trong 01 chương trình khuyến mại, không phải căn cứ theo các giá trị của giải thưởng tương ứng với các phần/giai đoạn/địa bàn/đối tượng… khác nhau hoặc theo bất kỳ tiêu chí nào trong chương trình. Do đó, trường hợp Công ty nêu vẫn phải thực hiện thủ tục hành chính Thông báo hoạt động khuyến mại theo quy định.

Công ty tôi là một công ty bảo hiểm nhân thọ đang có dự kiến cung cấp sản phẩm mới cho khách hàng và không thu tiền trong phạm vi cả nước. Sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm bảo hiểm đã được Bộ Tài chính đồng ý, chấp thuận để kinh doanh, phân phối. Vậy chúng tôi phải thực hiện thủ tục gì?

Hình thức khuyến mại của doanh nghiệp dự kiến thực hiện là “Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền”. Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại trước tối thiểu 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại. Sau khi thông báo, doanh nghiệp cần đảm bảo các quy định đối với hình thức khuyến mại này theo quy định.

Công ty tôi đang dự định thông báo chương trình khuyến mại đối với sản phẩm A như sau: Khi mua sản phẩm A, khách hàng được giảm giá 30% và tặng kèm thêm sản phẩm B. Chúng tôi có được thực hiện cùng lúc 2 chương trình này không? Trường hợp được thực hiện thì có phải tính cộng số tiền tương đương với 30% giảm giá và giá trị sản phẩm tặng kèm, đảm bảo dưới 50% không?

Thương nhân có thể thực hiện nhiều chương trình khuyến mại trong cùng một thời điểm. Theo quy định thì hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một Chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Do đó, tổng giá trị giảm giá và giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Các thông tin khách hàng cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại tại Luật Việt An

 • Tên thương nhân thực hiện thông báo hoạt động khuyến mại;
 • Tên Chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của Chương trình khuyến mại;
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.
 • Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện Chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong Chương trình.

Dịch vụ của công ty luật Việt An liên quan đến thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

 • Tư vấn doanh nghiệp lựa chọn hình thức khuyến mại;
 • Tư vấn doanh nghiệp cách thức thực hiện thủ tục khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Soạn thảo hồ sơ, công văn thực hiện thủ tục thông báo chương trình khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các công việc có liên quan với cơ quan nhà nước tại địa phương và trung ương;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động khuyến mại nói riêng và hoạt động doanh nghiệp nói chung theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO