Tự công bố sản phẩm nước sốt

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sốt nếu muốn được lưu hành sản phẩm của mình trên thị trường một cách hợp pháp, được đưa vào trong các siêu thị, trung tâm mua sắm hay các cơ sở bán lẻ thì bắt buộc phải thực hiện việc tự công bố sản phẩm. Để quý khách có thể hiểu rõ hơn về quy trình, thủ tục của việc tự công bố sản phẩm nước sốt, Luật Việt An sẽ cung cấp thông tin cụ thể trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2018;
 • Luật Tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật 2018;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP và Nghị định 85/2019/NĐ-CP;
 • Nghị định 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tự công bố sản phẩm;
 • Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2020/TT-BCT.

Tự công bố sản phẩm là gì?

Tự công bố sản phẩm chính là việc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký các sản phẩm hàng hóa nằm trong hoạt động kinh doanh của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách tự nguyện mà không bị nhà nước ép buộc.

Tại sao cần tự công bố sản phẩm nước chấm, nước sốt?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP về tự công bố sản phẩm thì các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trừ các sản phẩm được quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này. Việc công bố sản phẩm nước sốt không những có tác dụng giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khở người dùng còn đem lại nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

Giúp sản phẩm lưu thông trên thị trường hợp pháp

Đăng ký công bố sản phẩm sẽ giúp cho các sản phẩm có thể lưu thông một cách dễ dàng trên thị trường, làm tăng độ tin cậy của khách hàng cho sản phẩm đó, nâng cáo uy tín của doanh nghiệp. Đây được coi là điều kiện để thúc đẩy sản phẩm bán chạy hơn, nâng cao doanh số bán hàng.

Tạo niềm tin cho khách hàng, tăng độ uy tín

Việc nhà sản xuất công bố sản phẩm nước sốt sẽ giúp cho người tiêu dùng có lòng tin vào sản phẩm vì nó đã được kiểm nghiệm, đảm bảo của cơ quan kiểm tra có thẩm quyền và điều này cũng giúp cho uy tín của doanh nghiệp được tăng cao.

Tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm

Doanh nghiệp khi đưa sản phẩm vào thị trường sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn những sản phẩm cùng loại nhưng chưa được công bố, đặc biệt khi xu hướng người tiêu dùng càng ngày càng quan tâm đến vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm như hiện nay

Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm cũng là cũng là hình thức để kiểm soát quá trình sản xuất, ổn định chất lượng, cải tiến năng suất, giảm tỷ lệ sản phẩm bị lội, tránh lãng phí và đảm bảo về mặt chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng

Quy trình, thủ tục tự công bố sản phẩm nước sốt

Thủ tục tự công bố sản phẩm nước sốt bao gồm các bước:

Bước 1: Kiểm nghiệm sản phẩm nước sốt

Quý khách hàng thực hiện kiểm nghiệm nước sốt trong thời hạn 12 tháng để nộp hồ sơ. Các tiêu chí kiểm nghiệm đối với sản phẩm nước sốt bao gồm:

 • Cảm quan: trạng thái, màu sắc, mùi vị;
 • Hóa – lý: độ ẩm, protein, carbohydrat, năng lượng;
 • Vi sinh vật: Tổng số vi sinh vật hiếu khí, coliforms, E.coli, S.aureus, Cl.perfringens, streptococci faecal, pseudominas aeruginosa, baccillus cereus, sallmonela;
 • Kim loại: Chì, thủy ngân, cadmi, asen.

Quý khách tùy theo mục đích sử dụng của sản phẩm mà lựa chọn tiêu chí kiểm nghiệm phù hợp, tránh kiểm nghiệm dư thừa chỉ tiêu để có thể tiết kiệm chi phí.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ công bố chất lượng nước sốt

Hồ sơ công bố chất lượng nước sốt bao gồm:

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
 • Bản sao giấy chứng nhận đủ điện kiện vệ cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc có 01 trong các loại giấy tờ sau thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000)
 • Mẫu nhãn sản phẩm

Bước 3: Trình tự tự công bố sản phẩm

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 3 Nghị định 155/2018/NĐ-CP) thì trình tự tự công bố sản phẩm nước sốt thực hiện các bước sau:

 • Đầu tiên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện việc tự công bố sản phẩm nước sốt trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm. Trong trường hợp nếu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chỉ định để lưu trữ hồ sơ sản phẩm nước sốt tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
 • Sau khi thực hiện việc tự công bố chất lượng sản phẩm thì doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm; và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.
 • Khi tự công bố sản phẩm nước sốt các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần phải lưu ý những điều sau:
 • Đối với các tài liệu trong hồ sơ tự công bố sản phẩm nước sốt cần phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trong trường hợp hồ sơ có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt, được công chứng và đặc biệt tài liệu chưa hết hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm một loại nước sốt thì tổ chức, cá nhân chỉ phải làm thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm và chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức cá nhân có quyền lựa chọn (trừ những sản phẩm phải thực hiện đăng ký tại Bộ Y tế). Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký thì các tổ chức, cá nhân lần đăng ký tiếp theo phải đăng ký tại cơ quan đã lựa chọn. Đồng thời, khi nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước đã lựa chọn trước đó thì các lần tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đó.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải công bố lại sản phẩm. Các thay đổi khác có thể thông báo bằng văn bản gửi lên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Khách hàng cần cung cấp những gì cho Luật Việt An nếu muốn sử dụng dịch vụ tự công bố sản phẩm nước sốt?

STT Tài liệu Ghi chú
1 Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong 12 tháng Bản gốc hoặc gửi mẫu sản phẩm để Luật Việt An tiến hành kiểm nghiệm
2 Nhãn hàng hóa Kèm nhãn phụ (nếu có)
3 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nếu có) Bản sao

 Quý khách hàng còn bất kì thắc mắc nào liên quan hoặc có nhu cầu tự công bố thực phẩm, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO