Biểu phí trọng tài thương mại tại Việt Nam

Nhiều chủ thể khi tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở Việt Nam thường thắc mắc rằng biểu phí trọng tài thương mại tại Việt Nam là như thế nào, để xem liệu họ có đủ khả năng tài chính để tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hay không. Để giải đáp cho thắc mắc này của quý khách hàng, công ty Luật Việt An sẽ đưa ra bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010;
 • Biểu phí trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Phí trọng tài thương mại

Thế nào là phí trọng tài thương mại?

Trong pháp luật Việt Nam hiện nay đã có quy định rõ ràng để giải thích thể nào là phí trọng tài. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010 về phí trọng tài, theo đó, phí trọng tài chính là các khoản thu phát sinh từ việc các trọng tài viên cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Phí trọng tài bao gồm những gì?

Dựa theo quy định Khoản 1 Điều 34 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010 về phí trọng tài, phí trọng tài sẽ bao gồm các nội dung sau:

 • Thù lao, chi phí di chuyển cùng các chi phí khác cho trọng tài viên/ các trọng tài viên;
 • Phí tham vấn các chuyên gia hoặc phí để yêu cầu các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng trọng tài;
 • Chi phí hành chính;
 • Phí dùng để chỉ định trọng tài viên vụ việc của Trung tâm trọng tài dựa trên các yêu cầu từ phía các bên tranh chấp;
 • Phí dịch vụ khi sử dụng các loại dịch vụ tiện ích khác của Trung tâm trọng tài.

Biểu phí trọng tài thương mại tại Việt Nam

Trên thực tế hiện nay, pháp luật Việt Nam không có quy định nào về biểu phí trọng tài thương mại tại Việt Nam, mà việc ấn định mức phí trọng tài thương mại này là tùy thuộc vào các Trung tâm trọng tài. Chẳng hạn, tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), biểu phí trọng tài được phân chia đối với từng trường hợp khác nhau, cụ thể:

 • Trường hợp Đơn khởi kiện của nguyên đơn hay Đơn kiện lại của bị đơn có nêu trị giá của vụ tranh chấp;
 • Trường hợp Đơn khởi kiện của nguyên đơn hay Đơn kiện lại của bị đơn không có nhắc đến trị giá của vụ tranh chấp;
 • Trường hợp Đơn khởi kiện của nguyên đơn hay Đơn kiện lại của bị đơn vừa có yêu cầu nêu trị giá của vụ tranh chấp nhưng mặt khác lại vừa có yêu cầu không nêu lên trị giá của vụ tranh chấp.

Trường hợp Đơn khởi kiện của nguyên đơn, Đơn kiện lại của bị đơn có nêu trị giá vụ tranh chấp

Trong số các trường hợp để tính phí trọng tài thì trường hợp mà Đơn khởi kiện của nguyên đơn, hay Đơn kiện lại của bị đơn có nêu trị giá vụ tranh chấp thì phí trọng tài thường được tính một cách rõ ràng nhất. Theo đó, biểu phí trọng tài trong trường hợp này sẽ được tính như sau:

 • Nếu vụ tranh chấp được giải quyết bởi ba trọng tài viên, thì mức phí trọng tài đã bao gồm VAT sẽ được tính toán như dưới đây:
STT Trị giá vụ tranh chấp Phí trọng tài (đã bao gồm cả phí VAT)
         1 Từ 100 triệu trở xuống 16,5 triệu
         2 Từ trên 100 triệu đến 1 tỉ 16,5 triệu và 7,7% số tiền vượt quá 100 triệu
         3 Từ trên 1 tỉ đến 5 tỉ 85,8 triệu và 4,4% số tiền vượt quá 1 tỉ
         4 Từ trên 5 tỉ đến 10 tỉ 261,8 triệu và 2,75% số tiền vượt quá 5 tỉ
         5 Từ trên 10 tỉ đến 50 tỉ 399,3 triệu và 1,65% số tiền vượt quá 10 tỉ
         6 Từ trên 50 tỉ đến 100 tỉ 1 tỉ 59 triệu 300 nghìn và 1.1% số tiền vượt quá 50 tỉ
         7 Từ trên 100 tỉ đến 500 tỉ 1 tỉ 609 triệu 300 nghìn và 0,50% số tiền vượt quá 100 tỉ
         8 Từ trên 500 tỉ 3 tỉ 609 triệu 300 nghìn và 0,30% số tiền vượt quá 500 tỉ
 • Nếu vụ tranh chấp chỉ được giải quyết bởi một Hội đồng trọng tài chỉ có một trọng tài viên là trọng tài viên duy nhất, thì phí trọng tài sẽ bằng 70% so với mức phí của vụ tranh chấp được giải quyết bởi ba trọng tài viên.

Trường hợp Đơn khởi kiện của nguyên đơn hay Đơn kiện lại của bị đơn không có nhắc đến trị giá của vụ tranh chấp

Nếu như trong Đơn khởi kiện của nguyên đơn, Đơn kiện lại của bị đơn không có nêu lên trị giá vụ tranh chấp, thì trong trường hợp này, phí trọng tài sẽ do Chủ tịch của VIAC quyết định. Việc quyết định mức phí trọng tài này của Chủ tịc VIAC sẽ được dựa trên các căn cứ sau:

 • Tính chất của vụ tranh chấp;
 • Thời gian được dùng để có thể giải quyết được vụ tranh chấp;
 • Số lượng trọng tài viên trong vụ tranh chấp.

Trường hợp Đơn khởi kiện của nguyên đơn hay Đơn kiện lại của bị đơn vừa có yêu cầu nêu trị giá của vụ tranh chấp nhưng mặt khác lại vừa có yêu cầu không nêu lên trị giá của vụ tranh chấp

Đối với tình huống mà Đơn khởi kiện của nguyên đơn, Đơn kiện lại của bị đơn vừa có yêu cầu nêu trị giá của vụ tranh chấp, và vừa có yêu cầu không nhắc đến trị giá của vụ tranh chấp thì phí trọng tài trong vụ việc này sẽ được tính như sau:

 • Phí trọng tài đối với yêu cầu có nêu trị giá của vụ tranh chấp thì mức phí trọng tài sẽ được tính theo mức phí tương tự như trường hợp mà Đơn khởi kiện của nguyên đơn, Đơn kiện lại của bị đơn có nêu trị giá vụ tranh chấp;
 • Còn phí trọng tài đối với yêu cầu mà không nêu lên trị giá của vụ tranh chấp thì mức phí trọng tài sẽ được Chủ tịch VIAC xác định tương tự như trong trường hợp mà Đơn khởi kiện của nguyên đơn, Đơn kiện lại của bị đơn không nêu lên trị giá của vụ tranh chấp.

Sau khi đã tính toán được chi phí của từng yêu cầu, thì mức phí trọng tài cuối cùng sẽ là mức phí được cộng gộp từ các khoản phí trọng tài trên.

Một số lưu ý dành cho các doanh nghiệp khi tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Khi tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, các thương nhân phải đặc biệt lưu tâm đến vấn đề phí trọng tài, bởi không nộp đầy đủ khoản phí này sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đến việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Chẳng hạn như, trong trường hợp nguyên đơn muốn khởi kiện một vụ tranh chấp ra giải quyết bằng trọng tài. Tuy nhiên, do nguyên đơn không nộp phí trọng tài như yêu cầu thì vụ việc này của nguyên đơn hoàn toàn của thể bị trọng tài không tiến hành giải quyết.

Chính vì thế, các doanh nghiệp một khi đã trở thành một bên của quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, thì dù đóng vai trò là nguyên đơn hay bị đơn thì đều phải quan tâm đến phí trọng tài thương mại.

Đặc biệt là một khi đã lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở đâu thì phải để tâm đến biểu phí trọng tài thương mại ở nơi đó. Ví dụ như các bên tranh chấp lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở Việt Nam thì cần phải biết đến phí trọng tài thương mại tại Việt Nam, bởi đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của các bên.

Quyền lợi này thể hiện ở chỗ, nếu như trong trường hợp phí trọng tài bị tính toán sai, vượt quá mức mà đáng lý các bên phải chi trả, thì khi nắm rõ biểu phí trọng tài, các doanh nghiệp có thể yêu cầu tính toán lại phí trọng tài này.

Dẫu vậy, vấn đề liên quan đến phí trọng tài này trên thực tiễn khá phức tạp, do đó, để có thể đảm bảo được lợi ích của mình một cách tốt nhất, các doanh nghiệp nên tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia có kinh nghiệm, có uy tín như đội ngũ luật sư, tư vấn viên của công ty Luật Việt An để được trợ giúp một cách hiệu quả nhất.

Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc về biểu phí trọng tài thương mại, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO