Điều kiện thành lập công ty khám chữa bệnh

Khám chữa bệnh là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Nhiều công ty khám chữa bênh được mở ra. Tuy nhiên, để thành lập các công ty trong lĩnh vực này cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy điều kiện thành lập công ty khám chữa bệnh gồm những gì? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết điều kiện thành lập công ty khám chữa bệnh dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Biểu Cam kết Việt Nam trong WTO.
 • Luật doanh nghiệp 2020.
 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc đăng ký doanh nghiệp.
 • Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP.

Khám chữa bệnh là gì?

Khám bệnh được hiểu là hoạt động hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận.

Chữa bệnh là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Như vậy, hoạt động thành lập công ty khám chữa bệnh được hiểu là thành lập nơi mà ở đó thực hiện thực hiện các công việc như hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chuẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận; sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Các loại hình hoạt động của công ty khám chữa bệnh

Căn cứ theo khoản 3 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật và phải theo một trong các hình thức tổ chức sau đây:

 • Bệnh viện bao gồm bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa.
 • Bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân.
 • Phòng khám đa khoa.
 • Phòng khám chuyên khoa
 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình): Thực hiện thí điểm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Nhà hộ sinh.
 • Cơ sở dịch vụ y tế

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với khám chữa bệnh nhà đầu có vốn nước ngoài

Cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

Dựa theo mục 8 Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO quy định về dịch vụ dịch vụ y tế và xã hội có thể thấy, Việt Nam khi gia nhập WTO đã cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường đối với Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311) và Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312).

Theo đó, để thành lập công ty kinh doanh loại hình này, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ thông qua thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh với đối tác Việt Nam hoặc thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Vốn đầu tư tối thiểu cho một bệnh viện là 20 triệu đô la Mỹ, bệnh xá đa khoa (policlinic) là 2 triệu đô la Mỹ và cơ sở điều trị chuyên khoa là 200 nghìn đô la Mỹ.

Điều kiện thành lập công ty khám chữa bệnh

Điều 23a Nghị định 109/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện chung để cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám, chữ bệnh như sau:

Điều kiện về quy mô

Điều đầu tiên để thành lập công ty khám chữa bệnh là phải đáp ứng được điều kiện về quy mô pháp định theo quy định. Căn cứ Điều 23 về Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP thì quy mô của bệnh viện được xác định theo tiêu chí số lượng giường và các trang thiết bị, cụ thể như sau:

 • Đối với bệnh viện: Bệnh viện đa khoa phải có ít nhất là 30 giường bệnh; Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền phải có ít nhất 20 giường bệnh; riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt, tâm thần phải có ít nhất là 10 giường bệnh.
 • Đối với phòng khám đa khoa: Phải có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi; Có bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh).
 • Đối với phòng khám chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế: Phòng khám chuyên khoa phải có phòng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10 m2 và nơi đón tiếp người bệnh (trừ Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông).

Ngoài ra, tùy vào phạm vi hoạt động chuyên môn cụ thể mà phòng khám chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế sẽ phải đáp ứng quy mô về diện tích khác theo quy định.

Điều kiện về cơ sở vật chất

Điều kiện về cơ sở vật chất mà phòng khám chữa bệnh đều phải đáp bao gồm:

 • Có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động);
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ.

Ngoài ra, tùy vào quy mô, và phạm vi hoạt động chuyên môn cụ thể mà mỗi loại hình phòng khám, bệnh viện, cơ sở dịch vụ y tế sẽ phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất cụ thể khác theo quy định đối với từng loại hình.

Điều kiện về trang thiết bị y tế

Ngoài điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất thì công ty khám chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện về trang thiết bị y tế bao gồm:

 • Đối với bệnh viện: phải có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện. Trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, phải có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và có phạm vi hoạt động chuyên môn về cung cấp dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh.
 • Đối với phòng khám, cơ sở dịch vụ y tế: Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;

Ngoài ra, cũng tùy thuộc vào loại hình hoạt động và phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám và cơ sở dịch vụ y tế phải đáp ứng thêm các điều kiện khác như:

 • Riêng cơ sở khám, điều trị bệnh nghề nghiệp ít nhất phải có bộ phận xét nghiệm sinh hóa;
 • Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông không bắt buộc phải có trang thiết bị y tế phù hợp, bộ phận xét nghiệm sinh hóa nhưng phải có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị phù hợp với phạm vi hoạt động đăng ký…

Điều kiện về nhân sự

Các công ty khám chữa bệnh cần đáp ứng các điều kiện về nhân sự sau:

 • Tất cả các nhân sự hành nghề tại các cơ sở khám chữa bệnh đều phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký hành nghề và phạm vi chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh.
 • Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước.
 • Mỗi cơ sở khám chữa bệnh phải có 1 người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và trưởng các khoa chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng phải đáp ứng các về chứng chỉ hành nghề, người hành nghề cơ hữu tại cơ sở, từng có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36….

Đối với bệnh viện thì phải đáp ứng các điều kiện thêm sau:

 • Số lượng người hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số người hành nghề trong khoa;
 • Trưởng các khoa chuyên môn của bệnh viện phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa đó và phải là người hành nghề cơ hữu tại bệnh viện;
 • Trưởng khoa khác không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao và phải là người hành nghề cơ hữu tại bệnh viện.

Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo;
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo;
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định;
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với nhà hộ sinh không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Giám đốc Sở Y tế ban hành;
 • Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Giám đốc Sở Y tế ban hành.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty khám chữa bệnh xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO